Kontakti savetodavaca

Poljoprivredna stanica
Ime i prezime

Oblast rada

Telefon

Mobilni telefon

E-mail

SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU

     Slobodan Teofanov

Sekretarijat

021/4874518

 

slobodan.teofanov@vojvodina.gov.rs

    Boban Orelj            

Sekretarijat

021/4874424, 021/4874413

 

boban.orelj@vojvodina.gov.rs

    Julkica Simić         

Sekretarijat

021/4874424

 

julkica.simic@vojvodina.gov.rs

Borislav Brunet Sekretarijat 021/4874405   bbrunet@apv-nauka.ns.ac.rs
Nataša Stanković Sekretarijat 021/4874424   natasa.stankovic@vojvodina.gov.rs
CENTAR ZA USAVRŠAVANJE POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVACA I PROIZVODJAČA

    Jovana Raičković

Agroekonomija

021/6853023

061/88-23-874

jovanaraickovic@yahoo.com

    Marija Vukosav

Stočarstvo

021/6853023

061/88-23-875

usavrsavanje1@gmail.com

     Miodrag Nešković

Agroekonomija 021/6853023 061/88-259-95 usavrsavanjeapv5@gmail.com

     Saša Kucurski

Poljoprivredna tehnika

021/385-3023, 385-3089

061/88-315-47

usavrsavanjeapv3@gmail.com

    Zoran Majkić

Ratarstvo i povrtarstvo

021/685-3023

061/88-31-546

usavrsavanjeapv4@gmail.com

CENTAR ZA RURALNI RAZVOJ
Dejan Janković Sociologija sela i ruralni razvoj 021/485 3381   jankovic@polj.ns.ac.rs
Marina Novakov Sociologija sela i ruralni razvoj 021/485 3381   marinan@neobee.net
Marica Miladinović Sociologija sela i ruralni razvoj 021/485 3270   maricam@polj.ns.ac.rs
Vesna Rodić Sociologija sela i ruralni razvoj 021/485 3313   rodicv@polj.ns.ac.rs
Veljko Vukoje Sociologija sela i ruralni razvoj 021/485 3397   vukoje@polj.ns.ac.rs
 BAČKA TOPOLA
     Dragan Kljajić Biljna proizvodnja 024/714-121 lok. 24 063/1524310 dragankljajic61@yahoo.com, zupbt@stcable.net
     Vesna Bilić  Ratarstvo i povrtarstvo 024/714-121 lok. 15 064/6738718 vesnab71@yahoo.com, zupbt@stcable.netzupbt@stcable.rs
     Marta Barcik Zaštita bilja 024/714-121 lok. 15 064/2555875 barcsikm@eunet.rs, zastitabilja@stcable.net, zupbt@stcable.rs
     Predrag Ivančević Stočarstvo 024/714-121 064/2324278

bipbrass@tippnet.rs,  stocarstvo@stcable.net, zupbt@stcable.rs

     Milan Rašeta Stočarstvo 024/714-121 060/1519552

milan.raseta1950@yahoo.com, zupbt@stcable.net

     Milan Stojanović Stočarstvo 024/714-121 064/2822550

milan.stojanovic1950@yahoo.com, zupbt@stcable.net

ENOLOŠKA STANICA
     Vladimir Čejić Prehrambene tehnologije biljnih proizvoda   069/3203012 vladimir.cejic@enoloskastanica.com
 KIKINDA
     Mirjana Tomić Agroekonomija 0230-21120 063/655279 mirjana.tomic@psskikinda.co.rs
     Jelena Klajić Voćarstvo i vinogradarstvo 0230-21120 064/8061326 jelena.kljajic@psskikinda.co.rs
     Gordana Olajić Stočarstvo 0230-22374 063/655248 gordana.olajic@psskikinda.co.rs
     Aleksandar Pap Ratarstvo 0230-21120 063/655-241 aleksandar.pap@psskikinda.co.rs
     Živanka Špirić Zaštita bilja 0230-22374 063/655-239 zivanka.spiric@psskikinda.co.rs
     Marko Čavka Stočarstvo 0230-22374 064/322-0080 marko.cavka@psskikinda.co.rs
 NOVI SAD
     Zoran Novaković Stočarstvo 021/4780220 060/1482441 poljostanica@neobee.net
     Aleksandra Jocić Stočarstvo 021/4780220 060/1482442 poljostanica@neobee.net
    Milan Delić Agroekonomija 021/4780220 060/1482439 poljostanica@neobee.net
     Aleksandar Pavlović Ratarstvo i povrstarstvo 021/4780220 060/1482434 poljostanica@neobee.net
     Goran Jurlina

Stočarstvo

Rukovodilac Centra za usavršavanje

021/4780220 060/0871852

poljostanica@neobee.net, usavrsavanje@gmail.com

Aleksandar Davidov

Ratarstvo i povrtarstvo

 

021/4780220 060/4780228 aleksandardavidov82@gmail.com
 PANČEVO
     Dragan Romić Stočarstvo 013/313-092 064/8814403 d.romic@psspancevo.rs
    Maja Sudimac Zaštita bilja 013/313-092 064/8814406 maja.s@psspancevo.rs
     Violeta M. Stefanović Tehnologija biljne proizvodnje 013/313-092 064/8814413 v.stefanovic@psspancevo.rs
     Nikola Stojsavljević Stočarstvo 013/313-092 064/8814404 n.stojsavljevic@psspancevo.rs
    Stojan Jevremović Zaštita bilja 013/313-092 064/8814402 jevremovic.stojan@gmail.com
     Bogdan Garalejić Ratarstvo i povrtarstvo 013/313-092 064/8814407 b.garalejic@gmail.com
     Radmila Heraković Zaštita bilja 013/313-092 064/8814426 rajka985@gmail.com
     Dragan Ljubomirović Agrohemija i hidrotehničke melioracije 013/313-092 064/8814414 d.ljubomirovic@psspancevo.rs
RUMA
     Lazar Klještanović Voćarstvo i vinogradarstvo 022/472-749

063/1124616
064/1402337

silaruma@yahoo.com, poljostanicaruma@neobee.net

     Goran Drobnjak Ratarstvo i povrtarstvo 022/472-749 063/1124613

gdrobnjak@neobee.net, poljostanicaruma@neobee.net

     Pera Markić Stočarstvo 022/472-478

064/2114247
069/715823

markiccompany@gmail.com,
poljostanicaruma@neobee.net

     Kozobarić Gorica Zaštita bilja 022/472-749   063/1124615

gkozobaric@gmail.compoljostanicaruma@neobee.net

     Djuro Paić Ratarstvo i povrtarstvo 022/472-749 063/1124614

djuro.paic@gmail.compoljostanicaruma@neobee.net

     Sanda Klještanović Voćarstvo i vinogrdarstvo 022/472-749

063/1124617
064/4070813

sandavitis@yahoo.com, poljostanicaruma@neobee.net

     Uglješa Trkulja Agroekonomija 022/472-749 069/715827
065/4377734

ugljesatrkulja@yahoo.com, poljostanicaruma@neobee.net

Dragan Pilipović Stočarstvo 022/472-749 069/715-859 pildrag@gmail.com
SENTA
     Dževat Ademi Mašinstvo i mehanizacija 024/811370 (centrala) 062/785530

ademidzevat@gmail.compstanicau@poljostanicasenta.rs,

     Jovana Marić Ratarstvo i povrtarstvo 024/811370 (centrala) 062/785528 mjovanam@gmail.compstanicau@poljostanicasenta.rs,
     Miloš Halgašev Ratarstvo i povrtarstvo 024/811370 (centrala) 062/785511

mhalgasev@gmail.com, pstanicau@poljostanicasenta.rs, milosh@poljostanicasenta.rs

     Sabolč Vartus Stočarstvo 024/811370 (centrala) 062/785516

sabi@poljostanicasenta.rs,   pstanicau@poljostanicasenta.rs

     Duško Kenđur Ratarstvo i povrtarstvo 024/811370 (centrala) 062/78551

dusko.kendjur@gmail.com, pstanicau@poljostanicasenta.rs

     Ana Prijović Ekonomija 024/811370 (centrala) 062/785519 anica@poljostanicasenta.rs
SREMSKA MITROVICA
     Željko Graovac Stočarstvo 022/623987 064/8589611

graovac.zeljko@gmail.comz.graovac@psssm.co.rs

     Zoran Martinović Ratarstvo i povrtarstvo 022/623321 063/7739573 z.martinovic@psssm.co.rs
     Dejan Stepanović Ratarstvo i povrtarstvo 022/623321 064/8589603 stepanovic.dejan@psssm.co.rs
     Senka Mišković Zaštita bilja 022/626099 064/8589613 senkamiskovic@yahoo.com
     Mirjana Tojagić Milovanović Zaštita bilja 022/624975 064/8589605

mirjanamtojagic@gmail.comm.mtojagic@psssm.co.rs

     Vladimir Marić Ratarstvo i povrtarstvo 022/624975 064/8589606 v.maric@psssm.co.rs
     Jovan Bojić Ratarstvo i povrtarstvo 022/624975 064/8589625 j.bojic@pssm.co.rs
 SOMBOR
     Branislav Ogrizović Mehanizacija 025/5412-488 064/6400487 psssombor.ogrizovic@gmail.com
     Jelena Perenčević Zaštita bilja 025/5412-488 064/6400485 psssombor.perencevic@gmail.com
     Jelena Ivan Ratarstvo i povrtarstvo 025/5412-488 065/6500499 psssombor.ivan@gmail.com
     Olivera Sekulić Ratarstvo i povrtarstvo 025/5412-488 065/6500495 psssombor.sekulic@gmail.com
     Zoran Boca  Ratarstvo i povrtarstvo 025/5412-488 064/6400489 psssombor.bocazoran@gmail.com
     Zvonko Džeba Stočarstvo 025/5412-488 064/6400488 psssombor.dzeba@gmail.com
     Zoran Stojšić Stočarstvo 025/5412-488 064/6400483 agroso@open.telekom.rs
    Smiljka Mojsović Ratarstvo i povrtarstvo 025/5412-488   agroso@open.telekom.rspsssombor.mojsovic@gmail.com
 SUBOTICA
     Branislava Pantelić Stočarstvo 024/556-867, 024/555-932 060/5559325, 062/447490 branka@pss-subotica.rs
     Orčić Neven Biljna proizvodnja 024/600-181 060/5559321 neven@pss-subotica.rs
     Nikola Ostrogorac Zaštita bilja 024/600183 060/5559327

nikola@pss-subotica.rs

     Ljiljana Uzelac Stočarstvo 024/555867, 024/555932 060/5559323

ljilja@pss-subotica.rs

    Anica Marcikić Agroekonomija 024/555932 060/5568671 anica@pss-subotica.rs
 VRBAS
     Katarina Radonić Zaštita bilja 021/705-421 064/6427174 katarinaradonic56@gmail.com
     Aleksandar Vidić Stočarstvo 021/705-421 064/6427177 savasarista@gmail.com
     Vladimir Rankov Ratarstvo i povrtarstvo 021/705-421 064/6427178 rankovsrbobran@gmail.com
     Aleksandar Repček Stočarstvo 021/705-421 0646427185 repceka@gmail.com
     Milan Kosovac Mehanizacija 021/705-421 064/6427186 milankosovac@yahoo.com
     Emilija Bajac Agroekonomija 021/705-421 064/6427191 info@agrozavod.com    emilija788@yahoo.com
VRŠAC
     Huanita Milutinović Agroekonomija 013/831335  060/4456013 huanita.milutinovic@agrozavodvs.rs
     Zoran Rajković Stočarstvo 013/831 335; 013/831 397  060/4456015 zoran.rajkovic@agrozavodvs.rs
     Eugen Baba Ratarstvo i povrtarstvo 013/831 335; 013/831 397  060/4456007 eugen.baba@agrozavodvs.rs
     Dragan Stefanovski Zaštita bilja 013/831 335; 013/831 397  060/4456008 dragan.stefanovski@agrozavodvs.rs
     Božidar Plećaš Ratarstvo i povrtarstvo 013/831 335  060/4456002 bozidar.plecas@agrozavodvs.rs
     Goran Šašić Stočarstvo 013/831 335 0604456009 agrozavodvs@gmail.com
     Divna Marić Zaštita bilja 013/741-220 060/4456017 divna.maric@agrozavodvs.rs
     Miodrag Joka Ratarstvo i povrtarstvo 013/741-220 060/4456018 miodrag.joka@agrozavodvs.rs
 ZRENJANIN
     Gordana Aćimac Stočarstvo 023/522-735, 023/548-501 063/1017344 instzrgoca@beotel.rs,
     Dragan Marković Ratarstvo i povrtarstvo 023/548-320, 548-501 063/1017340 instzrmarek@beotel.rs, instzr@beotel.rs
     Predrag Popov Stočarstvo 023-548-320, 548-501 063/509687 instzrbeli@beotel.rs
     Ivana Vasilijević Ratarstvo i povrtarstvo 023/522-735, 548-501 063/1017341 instzrivana@beotel.rs, instzr@beotel.rs
     Zorica Rajačić  Ratarstvo i povrtarstvo 023/548-320, 548-501 063/1039486 instzrzorica@beotel.rs
     Ilija Bjelić Ratarstvo i povrtarsvo 023/548-320, 548-501 063/1017348 instzrilija@beotel.rs
     Maja Martinov Voćarstvo i vinogradarstvo 023/522-735, 548-501 063-117-05-47 martinovmaja8@gmail.com
     Milinko Sindjić Voćarstvo i vinogradarstvo 023/522-735, 548-501 063/1039853

milenko.sindjic@gmail.com, instzr@beotel.rs

     Tatjana Mironović Zaštita bilja 023/522-735, 548-501 063/1017345 instzrtanja@beotel.rs
     Predrag Marjanski Ratarstvo i povrtarstvo 023/522-735, 548-501 063/1017350 instzrpedja@beotel.rs