Centar za ruralni razvoj 

Stalni sastav Centra:

 1. dr Živojin Petrović, sociolog, rukovodilac Centra
 2. Jovana Cikić, sociolog
 3. mr Dejan Janković, sociolog
 4. Marina Novakov, sociolog
 5. Marica Miladinović, sociolog
 6. dr Veljko Vukoje, agroekonomista
 7. dr Vesna Rodić, agroekonomista
 8. Maja Sokić, sociolog
 9. Ivan Koci, dipl. ing. informatike

Centar je do sada ucestvovao u pripremi i realizaciji projekata u saradnji sa:

 • Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
 • Poljoprivrednim stručnim službama AP Vojvodine,
 • Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije,
 • Organima uprave grada Novog Sada.

U periodu od 2002.-2006. godine realizovano je 8 projekata iz oblasti poljoprivrednog savetodavstva, ruralnog razvoja i socijalne ekologije:

 1. Uloga poljoprivrednih stanica u poljoprivrednom savetodavstvu Vojvodine (2002)
 2. Prezentacija rada u poljoprivrednom savetodavstvu i ostalih aktivnosti odabranih poljoprivrednih stanica na području Vojvodine (2003)
 3. Izrada Tipologije usluga i saveta u radu poljoprivrednih stanica na unapređenju seljačke/farmerske poljoprivrede (2004)
 4. Vodič za rad u poljoprivrednom savetodavstvu (2004)
 5. Program edukacije poljoprivrednih stručnjaka zaposlenih u poljoprivrednim stanicama Vojvodine (2004/2005)
 6. Socioekološko istraživanje stanovništva grada Novog Sada (2004)
 7. Učesnička procena stanja živote sredine u funkciji izrade LEAP-a grada Novog Sada (2005/2006. godine)
 8. Izrada baze podataka – Dosijea i softvera za praćenje proizvodnje na odabranim gazdinstvima sa doradom Tipologije usluga (2005/2006)

Program rada Centra obuhvata ruralnosociološku problematiku iz dve oblasti:

 1. savetodavstvo, edukacija i trening savetodavaca u poljoprivredi:
  1.1. Značaj i uloga savetodavstva u razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju
  1.2. Definisanje savetodavstva i njegove funkcije
  1.3. Ciljevi savetodavnog rada
  1.4. Osnovni organizacioni modeli savetodavstva
  1.5. Analiza sistema znanja i informacija u poljoprivredi
  1.6. Komunikacija u savetodavnom radu
  1.7. Savetodavstvo i edukacija odraslih
  1.8. Specifičnost različitih aspekata savetodavnog rada
  1.9. Uloga savetodavca u savetodavnom procesu
  1.10. Formulisanje programa savetodavnog rada
  1.11. Metode savetodavnog rada
  1.12. Participativni pristup u savetodavnom radu
  1.13. Evaluacija savetodavnog rada
 2. ruralnosociološka istraživanja (osnovna, primenjena i razvojna), sa posebnim naglaskom na interdisciplinarna istraživanja ruralnog razvoja:
  2.1. Istraživanja od nacionalnog/pokrajinskog značaja (priprema strategije ruralnog razvoja)
  2.2. Istraživanja u funkciji izrade programa regionalnog ruralnog razvoja (usklađivanje stepena razvijenosti ruralnih područja, otklanjanje teškoća u implementaciji razvojnih programa pojedinih regiona), ruralnog razvoja pojedinačnih seoskih zajednica ili mreže seoskih društvenih zajednica, specificnih programa namenjenih posebnim seoskim grupama (npr. asocijacije proizvodača, seoska omladina, seoske žene)
  2.3. Istraživanja u funkciji analize pojedinih aspekata planiranja ruralnog razvoja (demografski, ekonomski, prostorni, ekološki, infrastrukturi, kulturni i sl.), identifikacije potencijala za razvoj lokalne seoske samouprave, lokalnih seoskih institucija i organizacija kao pretpostavki ruralnog razvoja lokalnih seoskih zajednica, društvenih grupa kao činilaca ruralnog razvoja, seoske kulture kao osnova društve integracije seoskih zajednica i činioca ruralnog razvoja
  2.4. Istraživanja socijalnoekoloških problema i zaštite životne sredine ruralnih područja (ekološki potencijali, ekološki problemi, organizaciono-institucionalne pretpostavke zaštite životne sredine u selu, unapređenje socijalnoekološke svesti seoskog stanovništva u funkciji održivog razvoja sela i poljoprivrede), izrade programa alternativnih mogućnosti privrednog i socijalnog razvoja sela (seoski turizam, tradicionalno zanatstvo)

Program rada Centra u periodu 2006.-2012. godine – Istraživački projekti

 1. Finalizacija poslova u izradi Dosijea o odabranim gazdinstvima – softversko povezivanje Dosijea sa Tipologijom
 2. Potencijali za razvoj seoskih područja Vojvodine – SWOT analiza
 3. Ruralnosociološka i agroekonomska analiza mogućnosti i ograničenja unapređenja proizvodnje na komercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u Vojvodini
 4. Farmerska udruženja i poljoprivredno savetodavstvo
 5. Poljoprivredna istraživanja kao činilac razvoja poljoprivrede Vojvodine
 6. Socijalna prihvatljivost mere komasacije i njen značaj na određenom prostoru (Obeležja i stavovi aktera u procesu komasacije)
 7. Seoska omladina kao nosilac ruralnog razvoja
 8. Uloga seoske žene u reprodukciji seoskog stanovništva i seoskog gazdinstva
 9. Monografsko istraživanje privrednog, društvenog i kulturnog života naselja Vrdnik
 10. Zbrinjavanje starih iz seoskih domaćinstava angažovanjem lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje