PSS Vršac: Uljane pogače i sačme

Sporedne proizvode industrije ulja predstavljaju uljane pogače ili sačme. Uljane pogače su ostaci biljnih plodova ili semenki posle ceđenja ulja, dok uljane sačme čine ostatke posle ekstrakcije ulja pomoću rastvarača masti. U našoj zemlji koriste se pogače od ricinusa, lanenog semena, kikirikija, gorušice i bukvinog žira. Ostale se uvoze, ali se neke povremeno i proizvode kod nas, kao što su pamukova sačma, sojina sačma i makova sačma.

Najveći nutritivni značaj ima sojina sačma koja se koristi u ishrani visokoproduktivnih krava, svinja i živine. Proteini soje su visoke biološke vrednosti, jer sadrže dosta lizina. Sojina sačma je deficitarna u metioninu i cistinu, kalcijumu i fosforu i vitaminima A i B. Dobro je da se meša sa lucerkinim brašnom.

Pamukova sačma je prijatnog ukusa, deficitarna u metioninu i lizinu, a bogata u fosforu, gvožđu i bakru. Pamukove sačme sadrže otrovnu materiju gosipol, pa ukoliko se daje u većim količlinama može izazvati pobačaj, zatvor i druge poremećaje. Kod odraslih goveda i ovaca učestvuju sa 10% u obroku. Ne sme se davati dojiljama, jer štetne materije iz nje prelaze u mleko i postoji velika opasnost za telad. Može doći i do uginuća.

Makova sačma se retko pojavljuje kao takva na tržištu. Sadrži oko 25% proteina, ali i alkaloide, pa nije preporučljiva za bremenite i mlade životinje.

Ricinusova sačma sadrži otrovni ferment toksalbumin ricin. Veća količina ove sačme u ishrani izaziva hemoragična zapaljenja želuca i creva. Osetljive su sve životinje, a naročito konji.

Lanene pogače sadrže malo esencijalnih aminokiselina i minerala. Imaju dosta pektina, pa se preporučuju zbog laksantivnog dejstva u obrocima za suprasne krmače do 20%. Ljuske lanenog semena sadrže cijan-glikozid linamarin koji je toksičan za goveda, ovce i kokoši.

Sačme i pogače od kikirikija se daju svim kategorijama goveda, ovcama, svinjama i živini. Mogu biti kontaminirane sa aflatoksinima pa treba biti obazriv prilikom ishrane.

dipl. ing. Goran Šašić