PSS Subotica - Održano Predavanje na Ergeli Kelebija

DodatakVeličina
Microsoft Office document icon spisak prisutnih.doc787.5 KB

U Petak 19.2.2016. godine održano je Predavanje na Ergeli Kelebija. Predavanju su prisustvovali farmeri iz Kelebije, Bikova, Male Bosne, Starog Žednika, Subotice, Donjeg Tavankuta i Đurđina. Farmeri su aktivno učestvovali i pažljivo saslušali teme.

Predavanje su održali:

  • Branislava Pantelić, Stočarstvo -Vetrozaštitni pojas i povećanje produktivnosti na farmi
  • Ljiljana Uzelac, Stočarstvo - Uticaj foto perioda i ishrane na reproduktivnu aktivnost ovaca
  • Zaštita bilja, Nikola Ostrogonac - Zaštita strnih žita od bolesti
  • Ratarstvo, direktor Damir Varga

Predavanju je prisustvovalo 36 farmera.

PSS Subotica - savetodavac Branislava Pantelić