PSS Institut Tamiš Pančevo doo - Održano predavanje u Janošiku

DodatakVeličina
Image icon New Doc 3_1.jpg479.78 KB
Image icon New Doc 3_2.jpg437.42 KB

U četvrtak, 18.02.2016. godine, savetodavci PSS Institut Tamiš doo Pančevo održali su predavanje u Janošiku, koje je počelo u 12 h. Na predavanju su predstavljene sledeće teme:

  1. Bogdan Garalejić , tema - Prihrana pšenice
  2. Stojan Jevremović, tema - Rezultati ogleda zaštite bilja u 2015. godini; Zaštita pšenice od bolesti
  3. Dragan Romić, tema - Uzgojne bolesti svinja
  4. Nikola Stojsavljević, tema - Uticaj ishrane na odgoj junica
  5. Violeta Mickovski Stefanović, tema - Kontrola unetih pesticida i mineralnih đubriva u obradivom zemljištu