PSS Vrbas: Ekološki aspekt održive poljoprivrede

Šta je održiva polјoprivreda?

Održiva polјoprivreda je ekološki održiva, ekonomski sposobna za održanje, društveno odgovorna, čuva prirodna bogatstva od potpunog uništenja ili iskorenjivanja i služi kao osnova za buduće generacije (P. Allen)

Ekološki principi održive polјoprivrede:

 1. Mora razvijati metode proizvodnje koji maksimalno povećavaju produktivnost tla, a minimalno zagađuju prirodu
 2. Obnovlјive resurse polјoprivrede koristiti onoliko koliko se oni mogu obnavlјati
 3. Sirovine koje se ne mogu obnavlјati koristiti samo ako nemaju alternativu
 4. U toku proizvodnje koristiti proizvode koji se lako razgrađuju
 5. Sve impute proizvodnje koji se unose u zemlјište ne unositi ponovo dok uneti nisu razgrađeni, ostaviti prirodu da se oporavi od prvog unosa
 6. Zagađivanje tla, vode, vazduha ne sme da pređe granicu koju ti resursi ne mogu da obnove

Biodinamička ili organska proizvodnja

 1. Biodinamička  ili organska proizvodnja je održiva, jer se u svojim principima proizvodnje vodi ekološkim principima
 2. Zabranjuje upotrebu pesticida, upotrebu hemijskih i sintetičkih materija (konvencionalna đubriva)
 3. Zabranjuje korišćenje genetski modifikovanih organizama i proizvoda
 4. Promoviše očuvanje starih sorti bilјaka i rasa životinja
 5. Obogaćuje tlo mikroorganizmima i korisnom florom
 6. Čuva prirodu od svih zagađenja, daje zdrave produkte proizvodnje, obogaćuje bilјni i životinjski svet
 7. Promoviše neagresivne metode proizvodnje i uzgoja bilјa i životinja

Ekonomski i socijalni aspekt održive polјoprivrede

 1. Ekonomski aspekti održive polјoprivrede zahtevaju određena pravila ponašanja      
 2. Ekonomski interesi moraju biti definisani
 3. Proizvodnja mora biti konkurentna
 4. Dobit ne sme biti na štetu očuvanja prirode
 5. Ne sme se potencirati socijalna nepravda prema proizvođačima organske polјoprivrede
 6. Subvencionisanje organske proizvodnje, da bi se smanjili dispariteti ceni proizvoda u korist zdravih proizvoda
 7. Zapošlјavanje nove radne snage
 8. Uklјučivanje eko turizma kao dodatne ekonomske stabilnosti malih i srednjih gazdinstava

Zaklјučak

 1.  Polјoprivreda mora biti zasnovana na ekološkim principima      
 2.  Omogućiti razvoj koji neće zavisiti od subvencija
 3.  Proizvodnja mora biti konkurentna na tržištu
 4.  Mora biti zasnovana na etičkim principima

                                                                 Upotreba herbicida samo kada je neophodno                                          Dobrobit životinja

 

                                                                              Očuvanje životne sredine                                                              Eko turizam

                                                                                                                                                                                                            Katarina Radonić,dipl. inž.