PSS Sombor - Konferencija za mlade „Mladi i agrobiznis“ - II dan

Somborski omladinski boom u saradnji sa Somborskim edukativnim centrom i Poljoprivrednom stručnom službom Sombor u prostorijama Edukativnog centra PSS-a u periodu od 22. do 24. januara organizovao je konferenciju za mlade o agrobiznisu pod nazivom "Mladi i agrobiznis"!

Ciljna grupa konferencije su potencijalno mladi agrobiznismeni, a cilj konferencije je motivisanje mladih za pokretanje agrobiznisa putem upoznavanja sa primerima dobre prakse i edukacija o mogućnostima, prilikama i fondovima koji podržavaju razvoj istog u našem regionu.

Drugog dana konferencije  predstavili su se između ostalih i Savetodavci iz PSS Sombora, koji su održali niz predavanja na različite teme.

Predavanje je otvorila Savetodavac Olivera Sekulić, koja je ujedno održala dva predavanja. Prvo predavanje je bilo na temu; ”Poljoprivreda Izraela”, dok je drugo predavanje bilo na temu; ”Hidroponske tehnologije”. Savetodavac Jelena Ivan je također održala dva predavanja sa temama “Ređe gajene vrste”, a drugo predavanje sa temom “Gajenje lekovitog, začinskogi aromatičnog bilja”.

Savetodavac Jelena Perenčević je održala predavanje na temu “Mogućnosti korišćenja sredstava iz fonda za 2015 god.”, dok je Savetodavac Zoran Boca održao predavanje na temu “Udruživanje”.

Nastavak predavanja je protekao sa mnoštvom različitih tema i predavača, koje su itekako bile interesantne za prisutne sa idejama za pokretanje sopstvene proizvodnje u agrobiznisu.