Javni konkurs za organizovanje manifestacija od posebnog značaja za Grad Suboticu u 2016. godini

Lokalna samouprava Subotice raspisala je Javni konkurs za organizovanje manifestacija od posebnog značaja za Grad u 2016. godini. Na osnovu Odluke o utvrđivanju kulturnih manifestacija od posebnog značaja za Grad („Službeni list Grada Subotice“, br.45/14, 4/15 i 46/15), koju je donelo Gradsko veće Grada na konkurs za organizovanje manifestacija od posebnog značaja za Grad u 2016. godini, prijave se mogu podneti za: Međunarodni festival pozorišta za decu, Međunarodni filmski festival „Palić“, Dužijancu, Interetno festival, Zavičajne dane, Desire Central Station Festival, Festival bunjevačkog narodnog stvaralaštva i Jesenji festival jevrejske kulture.

Program, odnosno projekte u kulturi Grad finansira, odnosno sufinansira najviše do 70% od ukupno potrebnih sredstava.

Rok za podnošenje prijave je 31.1.2016. godine.

Kompletan tekst konkursa sa potrebnom dokumentacijom preuzmite u prilogu.