PSS Senta: Biofungicidi na bazi gljiva

Hemijske mere borbe, odnosno primena pesticida, dominiraju u zaštiti bilja. Biopesticidi podrazumevaju primenu korisnih mikroorganizama ili produkata metabolizma mikroorganizama, kao alternativu hemijskim sintetičkim jedinjenjima. Biofungicidi predstavljaju korisne gljive i bakterije koje napadaju i kontrolišu razvoj patogena.

Biofungicidi na bazi gljiva:

Trichoderma spp. su gljive koje su prisutne u gotovo svim poljoprivrednim zemljištima i drugim sredinama, kao što je trulo drvo i sl. Ove gljive rastu trofički prema hifama drugih gljiva, obavijaju se oko njih posredstvom lecitina, razgrađuju ćelijski zid ciljnog gljivičnog organizma sekrecijom različitih litičkih enzima. Pomenuti proces (mikoparazitizam) ograničava rast i aktivnost fitopatogenih gljiva. Trichoderma harzianum se nalazi u biofungicidu Trihodex WP za suzbijanje sive truleži. Preparati  na bazi ove gljive su Trianum i Trifender. Specifični sojevi gljiva iz roda Trichoderma spp. koloniziraju i prodiru u tkiva korena biljaka i izazivaju niz morfoloških i biohemijskih promena na biljci, koje se jednim delom smatraju odbrambenim mehanizmom biljaka, koje na kraju dovode do pojave indukovane sistemične otpornosti (ISR) čitave biljke. Sposobnost Trichoderma harzianum da izazove pojačan porast biljaka je potvrđena kako u ogledima u plastenicima tako i u hidroponskim sistemima. Neke Trichoderma sp. poseduju prirodnu otpornost na većinu pesticida, uključujući i fungicide, mada se sojevi razlikuju po osetljivosti. Većina proizvođača sojeva Trichoderma za biološku kontrolu, poseduju podatke o stepenu osetljivosti na pesticide. Koristi se protiv zemljišnih patogenih gljivica – Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia, Verticillium, kao i protiv Botrytis cinerea na vinovoj lozi i jagodi.

Pythium oligandrum je aktivna materija preparata Polyversum. Ova gljiva deluje kao hiperparazit kolonizirajući druge fitopatogene gljive na semenu i u okolini, rizosferi tretiranih biljaka, potiskujući porast najmanje 20 zemljišnih patogenih gljiva. Na osnovu brojnih ispitivanja utvrđeno je da Pythium oligandrum parazitira preko 23 vrste patogenih gljiva, među kojima su Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici, P. ultimum, Rhizoctonia solani, Verticillium albo-atrum i V. dahliae, kao i patogene iz rodova Alternaria, Gaeumannonyces, Ophiostoma i Pseudocercosporella. Preparat Polyversum je kod nas registrovan za kontrolu prouzrokovača sive truleži u vinovoj lozi i u zasadu maline.

Ampelomyces quisqualis izolat M-10 je aktivna materija u preparatu AQ10, koji je formulisan kao vodotopive granule (WG) i sadrži 5x109 spora/g. Ova gljiva je dobro poznata kao hiperparazit roda Erysiphaceae – patogenih gljiva, prouzrokovača pepelnica. Mehanizam delovanja se zasniva na hiperparazitizmu, to jest klijajuće  spore potiskuju razvoj pepelnice. Preparat na bazi gljive hiperparazita primenjuje se u suzbijanju pepelnice na jabučastom voću, tikvama, vinovoj lozi, ukrasnom bilju, jagodama i paradajzu.

Coniothyrium minitans soj CON/M/91-08, odnosno spore pomenute gljive su aktivna materija preparata Contans WG.  C. minitans napada sklerocije gljive Sclerotinia sp. u zemljištu i uništava ih. Primenjuje se za suzbijanje S. scleorotiorum i S. minor u svim usevima koje ovi patogeni napadaju (repa, soja, suncokret, duvan, povrće, voće, ukrasne, lekovite i začinske biljke). Primenjuje se preko zemljišta pre setve (2-8 kg/ha) ili posle žetve (1-2kg/ha).

Candida oleophila izolat I-182 je aktivna materija biofungicida koji se koristi u kontroli truleži i plesni inhibirajući rast štetnih gljiva kada se primeni posle žetve(berbe) ili koloniziranjem plodova i drugih biljnih površina, naročito oštećenih tkiva, a može se primeniti na voću, povrću, na biljkama u zaštićenom prostoru i na ukrasnom bilju. Preparat Aspire na bazi gljive C. oleophila primenjuje se na plodovima citrusa i jabučastog voća u skladištima.

Aureobasidium pullulans DSM 14940 i 14941 je kvasna gljiva koja se razvija na lišću drveća i u močvarama slane vode. Utvrđeno je da kod ljudi može prouzrokovati upalu pluća i astmu. Preparat BONI PROTECT primenjuje se protiv Erwinia amilovora, zatim Botrytis cinerea, Penicilium expansum, Monilia fructigena na uskladištenom voću, takođe i protiv Fusarium i Alternaria.

Izvor:Mila Grahovac, Dušanka Inđić, Sanja Lazić i Slavica Vuković: Biofungicidi i mogućnosti primene u savremenoj poljoprivredi,Pestic. fitomed. (Beograd), 24(4), 2009, 245-258

Savetodavac Jovana Marić