PSS Novi Sad: Lag-lider

Poljoprivrednici imaju još malo vremena da usvoje termine i skraćenice koje koristi Evropska unija, ukoliko žele da konkurišu za novac iz fondova za razvoj agrara. Potrebno je da posete edukacije na tu temu ili da organizuju za sebe iste na kojima će naučiti šta je to LAG, a šta LIDER, šta su kooperative i šta je to zaboravljeno, a bilo je jako razvijeno u Srbiji sedamdesetih godina prošlog veka.

Teme: 
DodatakVeličina
Datoteka lag i lider...16.59 KB