PSS Bačka Topola: Kompost

Kompost predstavlja organsku materiju razgrađenu aerobnim putem i jedan je od najboljih, prirodnih poboljšivača zemljišta. Kompost ima važnu ulogu u sačuvanju vlage. Sav biorazgradiv materijal u različitom vremenskom periodu postaće kompost. 

Baštenski i kućni otpad su odličan materijal za kompost. Takođe treba napomenuti da kompost ima brojnih pozitivnih delovanja na zemlju: 

  • oživljava zemljište (bogat korisnim mikroorganizmima, povećava brojnost glista, itd.)
  • poboljšava plodnost tla,
  • povećava prozračnost, rastresitost, poboljšava kvalitet i zdravlje biljaka
  • sprečava zbijanje i eroziju tla, itd.

Otpad za kopostiranje delimo u dve grupe:

  1. braon otpad - to su materije bogate ugljenikom, kao što su slama, ljuske od jajeta, sitne grančice, kartonske kutije,itd.
  2. zeleni otpad - to su materije bogate azotom i mnogo brže raspadaju, kao što su ljuska od voća, povrća, talog od kafe, ošišana trava, otpalo lišće, itd.

Kompost se pravi na taj način što se braon otpad, zeleni otpad i zemlja slojevito slaže. Jako je važno tokom procesa kompostiranja sačuvati vlagu (suvlji materijal sporije raspada), a isto tako je važno ne preterivati sa vlaženjem (zbog pojave plesni).

Mesto za kompostiranje može biti otvoren i zatvoren. Zbog sačuvanja vlage i sprečavanja ulazka glodara u kompost svakako je za preporuku odabir zatvorenog tipa kompostišta. 

Kompost je spreman za upoterbu već posle 6 meseci, potpuno zreo nakon 12 meseci.