PSS Vrbas: Otvoren park prirode ''Beljanska bara''

Na osnovu prirodnih vrednosti i značaja sa aspekta očuvanja genetskog i ekosistemskog diverziteta, geomorfoloških i hidroloških specifičnosti, Park prirode "Beljanska bara" ispunjava sve uslove i stavljen je pod zaštitu države.

Uz prisustvo predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, JVP "Vode Vojvodine", Regionalne razvojne agencije "Bačka"  kao i predstavnika lokalne samouprave Opštine Srbobran, 17.10.2015. godine zvanično je otvoren Park prirode "Beljanska bara".

Park je proglašen za zaštićeno područje III kategorije, ukupne površine 173 ha. Park je stanište retkih i ugroženih biljnih vrsta, kao što su barska paprat (Thelypteris palustris), iđirot (Acorus calamus), močvarna kopriva (Urtica kioviensis), mešinka (Urticularia australis, syn. U.negletca), panonski zvezdan (Aster tripolium subsp. pannonicus), žabljak (Zanichellia palustris) i Tabernemontanova zuka (Scirpus lacustris subsp. tabernemontani). Riblji fond čine 23 vrste riba, sedam vrsta vodozemaca, dve vrste gmizavaca i čak 136 vrsta ptica.

Park  "Beljanska bara" u svom satavu ima i stazu zdravlja, dužine 4,2 km i širine  2 m, koja je edukativno rekreativnog karaktera.

Savetodavac PSS Vrbas,
dipl. ing. Vladimir Rankov