PSS Vršac: Principi integralne proizvodnje

Integralna proizvodnja se zasniva na sledećim principima:

  • poštovanje plodoreda,
  • đubrenje na osnovu kontrole plodnosti zemljišta,
  • redovna upotreba organskih đubriva,
  • minimalizacija u obradi zemljišta,
  • izbor hibrida i sorti koje su tolerantne ili otporne na važnije prouzrokovače bolesti i štetočina,
  • izbor kvalitetnog-sertifikovanog sadnog materijala, u zaštiti od bolesti i štetočina primena pre svega biološke i mehaničke mere borbe i upotreba pesticida sa zelene i žute liste,
  • poštovanje principa berbe, uskladištenja i čuvanja plodova.

savetodavac dr Divna Marić