PSS Sombor - Proizvodnja silaže od lucerke

Prolećno i jesenje vreme koje obiluje obimnim i veoma čestim kišama nateralo je stočare da promene način čuvanja lucerke. Kao alternativa sušenju lucerke i pravljenju sena došlo se na ideju da se lucerka konzervira i to tako što će se stavljati u silose i praviti silaža.

Ovakav način spremanja lucerke u odnosu na seno u mnogo manjoj meri, zavisi od vremenskih prilika. Činjenica je da je tehnologija spremanja silaže od lucerke nešto komplikovanija, pa se treba konsultovati sa stručnjacima ili onima koji to rade duži niz godina.

U uslovima suvog ratarenja prvi odnos je najprinosniji, ali ga je i najteže osušiti i napraviti kvalitetno seno. Zbog čestih kiša, atmosferske vlage i vlage zemljišta pokvašena lucerka se teško suši i lišće brzo otpada, tako da masa gubi na kvalitetu.

Lucerka je bogata proteinima, vitaminima i mineralima, ali ne sadrži potraban šećerni minimum za uspešnu fermentaciju, što se stavlja u III grupu prema pogodnosti za siliranje, to jest u grupu biljaka koje ne mogu same da se siliraju. Zbog toga, za uspešno siliranje, zelene lucerke se preporučuje dodavanje ugljenohidratnih hraniva, kao na primer mlevena prekrupa kukuruza 7-8 %, ili suvi rezanac šećerne repe 8-10 %. Najčešće se siliranje radi sa dodavanjem bakterijsko enzimskih inokulanata. Inokulanti se dodaju po preporuci proizvođača i najčešće sadrže četiri vrste bakterija mlečne kiseline i enzima, a služi za siliranje različitih vrsta materijala. Upotrebom inokulanta skraćuje se aerobna faza fermentacije, brže se postiže optimalna pH vrednost, smanjuju se gubici organske materije, popravlja svarljivost i ukupni proizvodni rezultati.

U toku godine lucerka se kosi 3-5 puta, a visina kosidbe za spremanje silaže treba da iznosi 7-10 cm. Ta visina je poželjna da bi se što bolje obnovio rast vlage lucerke za naredni odnos. Po mogućstvu treba izbegavati ulazak u lucerku tokom kišnog vremena, jer gaženje dovodi do skraćenja dužine života biljke. Pokošena lucerka se ostavi, u zavisnosti od temperature, par sati do jednog dana da se vlaga smanji na oko 65%. Posle toga vršiti usitnjavanje na 3-5 cm, i voziti u silos. Poželjno je da se inokulant dodaje preko prskalica još prilikom sakupljanja i usitnjenja mase.

Kod spremanja silaže od lucerke neophodno je, kao i kod spremanja drugih silaža, dobro nabiti masu da bi se isterao vazduh, pokriti silažu najlonom, pritisnuti da se najlon ne bi od vetra podigao. Tako pripremljena masa može se koristiti posle 3-4 nedelje, a ona u sebi sadrži sve vitamine i minerale koje je imala prilikom košenja.