PSS Subotica: Ishrana i bolesti životinja

Životinje koje su hranjene na pravilan način u skaldu sa fazom proizvodnje, nivoima proizvodnje kao i uzrastom životinje. Pravilno hranjene životinje su mnogo otpornije na virusna, bakterijska kao i oboljenja izazvana parazitima. Odgovarajuća ishrana je veoma važna i za brži oporavak životinja, kao i uništavanje parazita. Po nekim ispitivanjima u nekim razvijenim zemljama sveta (SAD), paraziti i bolesti umanjuju godišnju proizvodnju od 15- 20 %.  U delovima sveta gde uslovi gajenja životinja nisu tako dobri proizvodnja može biti umanjena i do 40 %. Samo ako su zdrave životinje mogu iskoristiti ponuđene hranljive materije, odnosno hranu. Uz to hrana mora da bude ponuđena u formi koja je približna onoj u prirodnim uslovima.

Neki od interakcija ishrane i bolesti su sledeće:

  • Proteini, vitamini B kompleksa, neki mikroelementi, kao i druge hranljive materije, su važne za poizvodnju antitela, koja služe kao zaštita od bolesti.
  • Pri ranom odbijanju prasadi, teladi i jagnjadi, neophodno je obezbediti bolju ishranu da ne bi došlo do pojave proliva. Prasad u periodu mlečne ishrane ostvaruju mnogo veće priraste od onih koje ne sisaju mleko.
  • Bolesti i paraziti koji izazivaju povraćanje i proliv, mogu da smanje usvajanje hranljivih materija, u crevima, izazivaju gubitak elektrolita i dovode do gubitka tečnosti iz organizma. Ovim životinjama može se pomoći dodavanjem elektrolita u ishrani. Paraziti koji smanjuju apetit, samim tim smanjuju konzumiranje hrane, značajno povećavaju potrebe za hranljivim materijama.
  • Postoje paraziti koji oštećuju digestivni trakt, a ta oštećenja mogu biti veoma teška, smanjuju absorpciju životno važnih hranljivih materija. Protozoe paraziti, naročito kokcidije izazivaju veoma negativne posledice na fiziologiju varenja životinja.

Zarazne bolesti i paraziti, dovode do povećanja troškova ishrane i smanjuju efikasnost iskorišćavanja hrane, a sve ovo dovodi do značajnih gubitaka kako u broju životinja, tako i ekonomskih gubitaka. Jasno je da je pravilna, odgovarajuća ishrana najvažnija u sprečavanju bolesti i njihovih posledica koje mogu dovesti do uginuća životinja. Ne smemo zaboraviti staru izreku - Snaga i zdravlje na usta ulazi.

Pantelić Branislava PSS Subotica