PSS Vršac: Đubrenje kao faktor povećanja prinosa

Želja svakog poljoprivrednog proizvođača je postizanje stabilnih prinosa dobrog kvaliteta. To se može postići uvođenjem novih, prinosnijih i kvalitetnijih sorata i hibrida uz primenu savremene agrotehnike i zaštite. Međutim,veoma važan činilac u ispunjenju gore navedenog je pravilna i racionalna primena mineralnih i organskih đubriva. Da bi se postigao stabilan prinos, dobrog kvaliteta, gajene biljke moraju imati na raspolaganju dovoljno hranljivih materija. Ukoliko ih zemljište nema u dovoljnim količinama one se dodaju putem đubrenja.

Zemljište sadrži nejednake količine neophodnih elemenata, a i njihovo iskorišćavanje od strane biljaka je različito. Biljke nisu u stanju da koriste celokupnu količinu hraniva zemljišta za svoje potrebe. Razlog tome je što se u zemljištu stvaraju razna jedinjenja nejednake rastvorljivosti, a samim tim i pristupačnosti za biljke. Rastvorljive, pristupačne količine hraniva u zemljištu su ograničene, a pored toga se iz zemljišta gube, iznose prinosima, erozijom, drenažnim vodama i dr. Sve ovo doprinosi da se zemljište postepeno iscrpljuje, pa gajene biljke ne nalaze dovoljno hrane u njemu, što dovodi do zastoja u porastu, razviću, a naposletku i do smanjenja prinosa i njihovog kvaliteta.

Da bi se održala plodnost zemljišta nameće se potreba nadoknađivanja iznetih elemenata prinosom iz zemljišta đubrenjem. Pored toga primenom đubriva se nadoknađuje prirodni nedostatak hranljivih elemenata u zemljištu. Zahvaljujući tome, đubrenjem se povećava prinos i poboljšava kvalitet proizvoda gajenih biljaka, kao i njihova otpornost prema bolestima, suši, niskim i visokim temperaturama i dr.

dipl. inž. Božidar Plećaš