PSS Novi Sad: Bezbednost hrane

Akcidenti sa hranom u zadnjih 20 godina uslovljeni su bili velikim delom usled pritiska potrebe slobodnog i ubrzanog protoka robe i hrane kao nje. Sistem bezbednosti hrane i sistem slobodnog protoka roba kao jednog od 4 osnovna postulata na kojima počiva EU našli su se u neravnoteži u jednom momentu i dobrim delom uslovili i nastanak akcidentnih situacija u sektoru sa hranom. 

Odgovor na takvu situaciju je nastanak novog koncepta upravljanja sa hranom kroz Regulativu (EC) br. 178/2002 Evropskog parlamenta i Saveta, a kod nas sa Zakonom o Bezbednosti hrane Sl. glasnik RS, br.41/2009.

Da bi razumeli novi sistem i pristup problematici bezbednosti hrane neophodno je poznavati istorijat nastanka i osnovne principe na kojima počiva sam sistem. Prezentacija

A.Davidov

DodatakVeličina
PDF icon bezbednost hrane.pdf1.08 MB