PSS Ruma:Meso Kunića

Meso kunića spada u veoma kvalitetna mesa zbog svoje hranjive vrednosti ali i zbog primene u kulinarstvu. Ono se koristi pri izradi raznovrsnih ukusnih specijaliteta. Kod nas je od polovine 60-ti godina pokušalo s omasovljenjem ove proizvodnje na farmama, ali su pokušaji propali. Danas se mogu naći neke manje porodične farme, ali je potrošnja mesa od kunića mala.

U nekim zemljama je veoma rašireno industrisko gajenje kunića a i potrošnja tog mesa je znatna. Tako na primer, Francuzi godišnje troše, u proseku, oko 6 kg mesa kunića.

Neznalice misle da je meso kunića i divljeg zeca isto. Medjutim, postoje znatne razlike izmedju ove dve vrste mesa. Bledoružičaste boje, meso kunića nema specifičan miris i vrlo malo masti (oko 5,6%) i lako je svarljivo. Meso kunića sadrži veće količine vitamina i minerala. Zbog svih tih svojstava, ovo meso se koristi i u dijetetskoj ishrani, a u nekim državama i u ishrani bolesnika. Posebno je preporučljivo osobama sa problemima sa srcem i organima za varenje.

Za klanje se uzimaju samo podpuno zdravi kunići koji imaju najmanje 1,5 kg. Pre klanja kunići se ne hrane najmanje 3h. Gravidne ženke se ne kolju.

Posle klanja meso i unutrašnji organi se pregledaju i zamrzavaju. Stavlja se u promet kao ohladjeno ili zamrznuto meso.

Meso kunića se soli i siši u četvrtinama ili čitavi trupovi. Kada se meso kunića odvoji od kostiju i zatim samelje, dobije se usitljena masa koja se može upotrebiti za izradu veoma kvalitetnih i ukusnih kobasica. One se prave kada se mesu kunića doda svinjetina i junetina. Količine sve tri vrte mesa treba da budu iste. Začini se dodaju po želji i ukusu. Proces sušenja je isti kao i kod drugih kobasica tog tipa.

PSS Ruma

dipl.ing. Pera Markić