PSS Ruma: Održani rimski dani u Hrtkovcima

U subotu, 12.09.2015. održana je manifestacija "Rimski dani", koju je u Hrtkovcima organizovalo šesti put, istoimeno udruženje građana sa ciljem da se promoviše selo i arheološko nalazište Gomolava, na kojem su pronađeni ostaci od neolitskog perioda do danas.

Početak manifestacije je obeležen u 13 časova svečanim defileom učesnika duž ulice Vuka Karadžića do arheološkog parka Gomolava.

U okviru manifestacije je organizovana prodajna izložba proizvoda domaće radinosti, meda i rukotvorina. „Najbolje sa sela za sva vremena“ od 12 časova.

Stanovništvo ruralnih sredina je zainteresovano za očuvanje tradicionalnih zanata, samim tim i ostanak mladih na selu i uključivanje žena u agrobiznis. Ruralne sredine su neobično bogate u sadržaju svojih specifičnih proizvoda, starih zanata i specifičnih veština koje sve zajedno imaju, ako se stave u pravi okvir i postave na pravi način, veliki ekonomski potencijal.

Cilj ovogodišnje izložbe starih zanata, tradicionalnih, specifičnih, kontrolisanih i zdravstveno bezbednih proizvoda je identifikovanje potencijala i mogućnosti za razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava u okviru manifestacionog turizma.

Izložba je bila promotivno prodajnog karaktera.

Ovogodišnja atrakcija je bio prikaz života u neolitu i to prezentovanjem pečenja crnog hleba u furuni oblepljenoj blatom, klesanje kamena, izrada grnčarije, tkanje na razboju i druge aktivnosti, koje su karakteristične za antički period.

Na programu su bili i nastupi kulturno umetničkih društava, pozorišne predstave i takmičenje u kuvanju kotlića. Organizovano je i takmičenje u sportskim disciplinama.

Arheološko nalazište Gomolava na obali Save u ovom selu je jedan od najplodnijih arheoloških lokaliteta u čitavom regionu. Ovde su otkriveni ostaci mnogobrojnih kultura, a dodatni značaj ovom lokalitetu doprinelo je i otkriće zlatnog vojničkog šlema iz kasno-rimskog perioda, koji se čuva u novosadskom Muzeju Vojvodine.

"Rimski dani"  su prvi korak ka boljoj turističkoj prezentaciji ovog sela i Gomolave široj javnosti.

Želja organizatora je da privuku pažnju javnosti o značaju očuvanja nasleđenih vrednosti, kulture i tradicije sremskog regiona.

PSS Ruma

Sanda Klještanović

Lazar Klještanović