Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je raspisalo konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:

  • programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
  • programu za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti (u daljem tekstu: posebni propis).

Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju:

  1. fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
  2. preduzetnik i,
  3. pravno lice.

Podsticaji za investicije dodeljuju se kao namenska, bespovratna sredstva, za jedan ili više podsticaja odnosno investicija iz Tabele u procentualnom iznosu od realizovane vrednosti investicije, odnosno aktivnosti, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednosti to:

  1. 30% - za ostala područja i
  2. 45% - za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije iz Tabele 1. je 1.000.000 dinara.

Rok za podnošenje Konkursne prijave po ovom konkursu je od 01.09.2015. godine do 15.11.2015. godine.
Podnošenje Konkursne prijave za dodelu podsticaja sa neophodnom dokumentacijom obavlja se slanjem konkursne dokumentacije putem pošte, preporučenim pismom, na adresu: Uprava za agrarna plaćanja, 11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 84.

Mast. Huanita Milutinović

DodatakVeličina
PDF icon konkurs.pdf604.43 KB