Otvoren konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu. Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih, opštinskih i prigradskih naselja. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 40 miliona dinara.

Pravo učešća na konkursu će imati supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri u skladu sa zakonom. Prednost će imati bračni parovi koji već imaju decu, odnosno broj dece. Učesnici konkursa u trenutku konkurisanja ne mogu biti stariji od četrdeset godina života, uslov je i da nisu u krvnom srodstvu sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti, da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih pet godina. Uslov za konkurisanje je da je bar jedan od supružnika zaposlen, a predstavnicima lokalnih samouprva biće upućen zahtev da licima kojima je pokrajina odobrila kupovinu nekretnine, pomognu sa sufinansiranjem njihovih putnih troškova. Takođe, uslov je i da supružnici imaju neprekidno pet godina prijavljeno boravište na teritoriji AP Vojvodine i da građevinska vrednost nekretnine ne prelazi 1,5 miliona dinara. Prijave će se primati do 15. januara 2015. godine.

Konkurs se može pronaći na sajtu Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Mast. Huanita Milutinović