PSS Sombor - Javna tribina "Sombor zeleni grad"

Dana 13.06.2015. sa početkom u 10 h održana je javna tribina "Sombor zeleni grad" u prostorijama PSS Sombor – Edukativni centar. Javna tribina je organizovana u saradnji PSS Sombor i druženja građana "Moj Sombor". Prisutne su pozdravili i javnu tribinu otvorili direktor PSS Sombor Vladimir Sabadoš i predsednik udruženja "Moj Sombor" Igor Tumbas. Cilj tribine je edukacija i prezentovanje najnovijih saznanja koja će na popularni način predstaviti problematiku zelenila, drvoreda i čuvenog bođoša. Prisutni su imali priliku da čuju interesantne i korisne teme od raznih predavača iz različitih svera delatnosti.

  1. dipl. ing. Miodrag Pupovac JKP Zelenilo – aktuelna metodologija zaštite i zamene drvoreda u gradu Somboru
  2. dipl. ing. Biljana Slavnić – katastar zelenila
  3. prof. dr Mihailo Grbić, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet: Biološke osobine i rasadnička proizvodnja bođoša kao vrste za drvorede
  4. prof. dr Mirjana Šijačić Nikolić, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet: Genofond bođoša u somborskim drvoredima kao osnova za masovnu proizvodnju sadnog materijala
  5. Vladislav Vejnović, BOKU Austrija – Glas studenata njihov uticaj na šumarstvo i ekologiju
  6. Boris Erg, direktor IUCN – "Zeleno lice Sombora"
  7. Duško Dimović, direktorka WWF za Srbiju – Zajedno za zeleni grad

Nakon održanih prezentacija usledila je diskusija na kojima su se čula interesantna pitanja i predlozi za rešavanje aktuelnog problema.