PSS Sombor - Poseta studenata Ekonomskog fakulteta iz Subotice

Studenti IV godine Univerziteta u Novom Sadu, Ekonomskog fakulteta u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis sa studijskog programa Agrarna ekonomija i agrobiznis sa predmetnim nastavnikom dr Radetom Popovićem, vanr. prof na predmetu Poljoprivredno zadrugarstvo i savetodavstvo 26.05.2015. god. posetili su PSS Sombor.

U sali Edukativnog centra za poljoprivrednike direktor PSS Sombor Vladimir Sabadoš sa saradnicima upoznao je studente sa delatnostima kojima se bavi PSS Sombor, a nakon toga u spontanom razgovoru studenti su postavljali pitanja na koja su saradnici odgovarali. Poseta se nastavila upoznavanjem studenata sa radom semenske i fitopatološke laboratorije i posetom oglednom polju, gde su posetioci imali priliku da se upoznaju s delom ogleda koje služba izvodi, a ujedno su saradnici odgovarali na pitanja koja su im studenti postavljali.