PSS Poljoprivredna stnica Novi Sad-održano predavanje u Budisavi

PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad je dana 13.03.2015. godine u 18.00 časova održala  predavanje u MZ Budisava. Broj prisutnih na predavanju 22.

Teme:

  1. Biljna proizvodnja –kako dalje? - mr Janko Pap
  2. Program mera za podršku poljoprivrednicima, Konkursi sekretarijata, Krediti Fondova APV - dipl. ing. Goran Jurlina
  3. Pravilna upotreba stajnjaka u cilju zaštite životne sredine - mr Aleksandra Jocić