Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo polјoprivredno zemlјište dato u zakup za 2015. godinu

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog polјoprivrednog zemlјišta u zakup iznose do 140.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su fizička lica (polјoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog polјoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar polјoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici polјoprivrednog zemlјišta i:

  1. imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
  2. koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava polјoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici polјoprivrednici (uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
  3. da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaklјučili u periodu od 2010-2015,
  4. daju u zakup obradivo zemlјište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaklјučenja Ugovora,
  5. da Ugovor nije zaklјučen između članova istog registrovanog polјoprivrednog gazdinstva.