Zemljište i vazduh kao izvor zaraznih bolesti domacih zivotinja

Zemljište je glavni nosilac biljnog pokrivača i jedino sredstvo proizvodnje ljudske i stočne hrane.

Poznato je da na zemlji i u zemlji živi ogroman broj mikroorganizama. Svi oni imaju svoju ulogu u prirodi, a neki od njih mogu biti i uzročnici ozbiljnih bolesti domaćih životinja a samim tim posredno i čoveka.

Više o ovome možete da pročitate u prilogu.

PSS Subotica AD

Savetodavac stočar

Ljiljana Uzelac