PSS „Sombor“ - Održan sastanak sa predstavnicima Projekta lokalnog održivog razvoja u okviru programa podrške ekonomskom razvoju opština i gradova USAID/SLDP

U sklopu realizacije Projekta lokalnog održivog razvoja u okviru Programa podrške ekonomskom razvoju opština i gradova USAID/SLDP u Somboru su u petak 13.06.2014. godine, u radnoj poseti boravili predstavnici USAID-a Siniša Čađo, programski menadžer, Mark Kamiya i Julie Appelhagen iz Vašingtona (SAD) specijalisti za zaštitu životne sredine.

Tema sastanka bila je uspostavljanje Regionalnog trening centra za poljoprivrednike u Somboru. Tom prilikom gosti su upoznati sa planom i programom rada budućeg centra, znanjima i veštinama koje će sticati budući polaznici obuka.

Poseta je bila prilika da se obiđu građevinski radovi koji se ovih dana privode kraju. Domaćin sastanka bio je direktor PSS „Sombor“ Vladimir Sabadoš. Ispred Grada Sombora sastanku su prisustvovali Vladislav Kronić, načelnik Odeljenja za privredu i mr Mihael PLac, šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj.

USAID i Grad Sombor su 2011. godine započeli realizaciju projekta lokalnog održivog razvoja u Somboru. Ovaj petogodišnji projekat USAID-a ima sledeće ciljeve:

  • unapređenje i razvoj intenzivnih i ekološki prihvatljivih privrednih aktivnosti u ruralnim oblastima pograničnog područja;
  • podizanje nivoa znanja i udruživanja;
  • razmenu znanja, ideja, povezivanje ljudi, zajednica i poslovnog okruženja u pograničnom području.

Partneri na projektu su opština Kanjiža, gradovi Sombor i Subotica kao i privrednici i NVO sektor sa ovog područja, a opšti cilj je saradnja na stvaranju uslova za razvoj seoskih sredina kroz infrastrukturnu podršku ekonomskom razvoju. Ovo je drugo odobreno partnerstvo za finansiranje na teritoriji R Srbije.Partneri su potpisali Sporazum o međuopštinskoj saradnji i Memorandum o razumevanju. U okviru projekta planirano je uspostavljanje Regionalnog trening centra za poljoprivrednike u Somboru, uspostavljanje laboratorije za analizu poljoprivrednih proizvoda u Subotici i priprema projektno – tehničke dokumentacije za Centar za prijem voća i povrća u Kanjiži. Naime, na osnovu Sporazuma o sprovođenju programa podrške širenju agrobiznisa u međuopštinskom partnerstvu Subotice, Sombora i Kanjiže i Sporazuma o poslovno tehničkoj saradnji Grada Sombora i PSS „Sombor“ potpisnici će se posebno zalagati za realizaciju Projekta „Uspostavljanje poljoprivrednog trening centra u Somboru“. Projekat će biti realizovan u Somboru u objektu obezbeđenom od strane Grada Sombora, a uz izradu projektno – tehničke dokumentacije i opremanja poljoprivrednog trening centra od strane USAID-a, adaptaciju – rekonstrukciju prostora od strane PSS „Sombor“ i zajedničkog korišćenja prostora od strane Grada Sombora i PSS „Sombor“ u cilju realizacije projekta i razvoja privrede, a naročito poljoprivrede u regionu.

Završetak radova i opremanje Regionalnog trening centra za pojloprivrednike planirano je za kraj juna i početak jula meseca 2014. godine.