Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje aktivnosti na selu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu - turizma i zanatstva. Maksimalan iznos podsticaja po korisniku je milion dinara, a rok za podnošenje prijava je 1. decembar.

Pravo da koriste podsticaj imaju fizička lica koja su nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica. Program se odnosi na podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Konkursom je obuhvaćen i program za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti.

Tabela za članove zadruge                       Biznis plan

Konkursna prijava za dodelu podsticaja sa neophodnom dokumentacijom podnosi se slanjem konkursne dokumentacije putem pošte, preporučenim pismom, na adresu: Uprava za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, Hajduk Veljkova broj 4-6.

Uglješa Trkulja 

PSS Ruma