Drugi tretman pšenice

Juče sam radio drugi tretman pšenice, na početku cvetanja, fungicidom za zaštitu klasa i insekticidiom protiv Leme. To mi je sve jasno jer ima dosta informacija o tome.Ali ima jedan detalj koji niko nije komentarisao pa molim za pomoć da bi bio siguran.
Naime prilokom tretmana pšenice koja je ove godine prilično visoka u i na traktoru je bilo dosta cvetova sa klasova pšenice koje je otresao traktor IMT 533 ( poznata je njegova visina od tla)
Moje nedomice su:
- Da li otresanje cvetova sa klasova smeta njihovoj rodnosti ?
-Da li postoje preporuke za traktore namenjene na prskanje kao i odnos širine krila prskalice u odnosu na širinu pneumatika ( stalnih tragova )?

Unapred Hvala
Pripravnik

Forum: 

 

Poštovani „pripravniče“,

Uobičajena širina trake u stalnom tragu, kod međurednog rastojanja sejalice od 125mm, je jednaka tri međuredna rastojanja 3x125=375 mm (dva izostavljena reda po traci).

U ovom slučaju maksimalna širina pneumatika ne bi trebalo da bude veća od 12“ (12x25,4=304,8 mm), jer je neophodno je da pneumatici ne obaraju stabljike u redu.  

Ovo može biti i drugačije ukoliko je međuredno rastojanje vaše sejalice 150, 185, 210, 250 mm, ili pak vaša sejalica seje u trake koje opet mogu biti različite širine.

Istovremeno rastojanje traka u stalnom tragu prilagođava se mogućim rastojanjima točkova na traktoru kojim vršite prihranu i hemijska tretiranja, ovo zavisi od tipa traktora..., (videti u uputstvu za korištenje vašeg traktora).

Rastojanje između sredina-osa stalnih tragova je jednaka radnom zahvatu rasipača i prskalice i uobičajeno je 12, 15, 18, 24 m a neophodno je da bude deljivo je sa radnim zahvatom sejalice.

Klirens traktora zavisi od tipa i kategorije traktora. Traktori II kategorije u našim uslovoma uglavnom zadovoljavaju za pomenute poslove sa aspekta klirensa osim ako nisu voćarski. 

Širina radnog zahvata prskalice nije u vezi sa širinom pneumatika i mogućom širinom traga točkova traktora.

 

Nikola Škrbić, savetodavac

Objavio skrbicn

Dobar dan "pripravniče".

Cvetove nisi mogao da istreseš iz klasa. Možeš da slomiš klas, ali teško da će se to desiti. Ako su prašnici bili napolju kao na slici onda je oplodnja u cvetu obavljena i samo si njih mogao da otreseš, mislim prašnike. Ja nisam nailazio na smanjenje oplodnje usled niskog rada prskalice.

Ako prskalica nije išla iznad klasova, tretiranje, onda su cvetovi prepušteni Fusarium-u.

Bogdan Garalejić, savetodavac-saradnik, PSS Institut TAMIŠ Pančevo.

Objavio bogdang