Zakup držanog poljoprivrednog zemljišta

Poštovani, uzeli smo 32 ha drzane zemlje u zakup. Od cele površine samo je oko 10 ha obradivo dok se na ostaloj površini nalaze objekti poljoprivrednog kombinata. Izašla je poljoprivredna inspekcija i odbila nam deo na kome se nalaze objekti i trenutno čekamo aneks ugovora. Međutim na obradivoj površini koisnik objekata je posadio detelinu i repu. Da li smemo da uđemo na svoju zakupljenu povšinu, potanjiramo detelinu i repu i posadimo svoje seme? Zapravo ko ima pravo on na svoj usev ili mi? Kome da se obratimo za pomoć? Unapred hvala

Forum: 

Aleksandra,

konsultovali smo se sa pravnom službom Sekretarijata za poljoprivredu u vezi vašeg pitanja i dobili sledeće mišljenje:

Opština uvodi u posed zakupca. Kada je zakupac uveden u posed i potpisan ugovor, tek tada može zakupac zemljište da koristi. Na osnovu ovoga što ste vi naveli mišljenje je da vi ne biste smeli da uđete na parcelu dok ne dobijete potpisan aneks ugovora, odnosno treba da se obratite Opštinskoj upravi za pomoć, jer je u vašem slučaju samo ona nadležna. 

Objavio zorica