Šta posle terbutilazina? Pšenica iza suncokreta?

Poštovani korisnici Portala, poljoprivredni proizvođači najviše, na terenu imamo sledeću situaciju:

Gardoprim (herbicid), koji ide uz pakovanje suncokreta kod nekih kompanija ima ograničenje pa čak i zabranu primene na lakim peskovitim zemljištima. Naime nakon njegove primene nema setve pšenice u konzervacijskim sistemima obrade (bez pluga)! Moraće da se uradi duboko oranje (proizvođač hemije- uputstvo ide zajedno sa kanisterom)

Kako je suncokret najzastupljeniji predusev pšenici molim Vas da o ovome porazgovarate sa zaštitarima najbliže PSS.

Osnovna obrada za pšenicu više nije duboko oranje, na više od 80% površina za pšenicu, s toga obratite pažnju!

Obratite pažnju da na lakim pekovitim zemlištima ne koristite ovaj herbicid ili punu dozu od 3.5 l/ha (stoji u uputstvu)!

Nepravim paniku, ali je neophodno da se o ovome posavetujete.

Svi koji su na Delibatskoj peščari, Titelskom bregu, Telečkoj visoravni i sličnim lokalitetima potražite preporuku kod najbliže Savetodavne službe.

Jedna od preoruka: Gardoprim (terbutialzin) je 2.5 l/ha + 1 l/ha Afalona. Da li je ovo u redu? Nakon ovoga može tanjiranje ili neki drugi sistem konzervacijske obrade  i setva pšenice?

Molim kolege zaštitare da se uključe sa svojim savetima.

Bogdan Garalejić, savetodavac-saradnik, PSS Institut TAMIŠ, Pančevo. 

Forum: