Stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću 10.03.2013. do 30.09.2013.

Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u AP Vojvodini u 2013. godini

Konkurs traje: 10.03.2013. do 30.09.2013.

Predmet konkursa je realizacija dela tačke IV Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini.

Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija objekata u kojima se vrši prerada mleka, mesa, voća i povrća, adaptacija objekata u kojima se vrši prerada meda i nabavka opreme za preradu mleka, mesa, voća i povrća, uljanih kultura, lekovitog, začinskog, aromatičnog bilja i pčelinjih proizvoda.

Dokumentaciju konkursa možete preuzeti ovde ili na www.psp.vojvodina.gov.rs

Tekst konkursa

Izmene teksta konkursa

Prijava za fizička lica

Prijava za preduzetnike

Prijava za zemljoradničke zadruge

Izjava 1

Izjava 2

Izjava 3

Biznis plan

Pravilnik

 

PSS Ruma

Uglješa Trkulja