Zadruga ili udruzenje

Postovani,
Nekoliko prijatelja i ja, hocemo da registrujemo udruzenje ili zadrugu odgajivaca svinja. Mozete li mi objasniti razliku izmedju udruzenja i zadruge, i objasniti postupak registrovanja?

Forum: 

Zadruge su preduzeća zasnovana na ideji raspodele. Okupljaju ljude koji zajedno mogu uraditi nešto što ne mogu pojedinačno. Prema tome, radi se o razmeni, ali to nije projekat razmene u kojoj jedna grupa ljudi prima minimalnu platu, dok profit uzima neko drugi, ulažući ga u neki poreski raj širom sveta. Zadruge dele svoju dobit sa svojim članovima, na primer, i članovi dobijaju podjednako pravo glasa u odlučivanju o tome čime će se baviti preduzeće, izbori, bord, ključne odluke koje jedna zadruga donosi. Dakle, zadruge se poprilično baziraju na razmeni i deljenju poslujući pritom bolje kao preduzeće.

Danas važeći Zakon o zadrugama (“Sl.list SRJ” br. 41/96) definisao je zadrugu kao oblik organizovanja fizičkih lica – zadrugara u kojoj oni poslovanjem na zadružnim principima ostvaruju svoje ekonomske, socijalne i kulturne interese. Po prvi put, jasno je precizirano da je zadruga organizacija zadrugara. Zadruga posluje na zadružnim principima: dobrovoljnosti, solidarnosti, demokratičnosti, ekonomskog učešća, jednakog prava upravljanja, samostalnosti, zadružnog organizovanja i međuzadružne saradnje. Zakon o zadrugama: http://www.zssrbije.org/zakon-o-zadrugama-2-4.html

U sistem zadružnog organizovanja, zadruge se po vertikali organizuju u saveze. Zakon definiše saveze kao samostalne, interesne i stručne poslovne organizacije zadruga, koji se osnivaju radi unapređenja delatnosti zadruga i zaštite njihovih zajedničkih interesa (član 68.).

Prednosti zadruge za zadrugara
 
 • nabavka repromaterijala
 • zajednički proizvod
 • zajednički nastup na tržištu
 • smanjenje administrativnih i marketinških troškova
 • uzajamnost i solidarnost
 • osjećaj sigurnosti od poslovnih i drugih rizika

Udruzenja:

 • slobodno i dobrovoljno udruživanje više fizičkih, odnosno pravnih osoba
 • zaštita njihove dobiti
 • zauzimanje za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 • ekološka, humanitarna, informaciona, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvetna, socijalna, sportska, tehnička, zdravstvena, naucna ili druga uverenja i ciljevi
 • ne može ostvarivati prihod radi sticanja dobiti za sebe, svoje članove ni treće osobe
 • po pravilu udruženje je neprofitno

Razlika izmedju zadruge i udruženja:

ZADRUGA
UDRUŽENJE
Regulisana Zakonom o zadrugama
Regulisano Zakonom o udruženjima
Pravna osoba upisana u sudski registar; upis u registar obavezan
Nije nužno pravna osoba, pravni status stiče upisom u registar udruženja, upis u registar je dobrovoljan
Ostvaruje dobit koju vraća svojim članovima
Ne ostvaruje dobit
Članovi unose članski ulog
Nema članskog uloga
Za obveze zadruge članovi odgovaraju ograničeno do visine članskog uloga
Članovi udruge ne odgovaraju za obaveze
Osnivački akti: Pravila zadruge i Ugovor o osnivanju
Osnivački akt: Statut

 

Registracija zadruge: http://www.infogo.biz/registracija-zadruge.html

Registracija udruženja: http://www.iserbia.rs/info/osnivanje-udruzenja-41/

U zavisnosti od toga koji su vaši ciljevi opredelite se za jednu od ove dve opcije.

Objavio draganr