Panelni objekti za svinje

  Interesuje me gde se može naći literatura za izgradnju panelnih objekata za svinje ? Da li neko ima iskustava u vezi sa investicijama ili gradnjom?

Forum: 

U Evropi duži niz godina unazad je zastupljen panelni tip izgradnje svinjarskih farmi. U našoj zemlji postoji tek mali broj takvih farmi koje su u potpunosti ili delimično renovirane po tom principu  i dobro je čuti  praktična iskustva naših famera o prednostima koje pruža ovaj vid izgradnje farmi. Postojeća literatura je dostupna u instranim časopisima o svinjarstvu a na našem jeziku može se naći kao pisani materijal ili kao prezentacija, kod stranih kompanija koje su prisutnre na našem tržištu i nude podizanje ili renoviranje farme po ovom sistemu gradnje.

Objavio draganr