Održana predavanja u okviru stručnih dana u poljoprivredi PSS Vršac

U okviru stručnih dana u poljoprivredi PSS Vršac, 29. Novembra ove godine, u sali Agrozavoda održana je edukacija poljoprivrednih proizvođača sa temama: „Tehnologija proizvodnje suncokreta-obrada zemljišta i primena mineralnih đubriva“, „Zaštita suncokreta“ i „Kontrola plodnosti zemljišta-rezultati, analiza“.

Predavanje o tehnologiji proizvodnje suncokreta sa akcentom na obradu zemljišta, potrebama suncokreta za hranljivim materijama i primeni mineralnih đubriva, održao je Aleksandar Kremić.

Temu „ Zaštita suncokreta“, sa akcentom na zaštitu od korova i bolesti i pravilnom upotrebom herbicida i fungicida, prezentovala je Vesna Jovančić.

Tema „Kontrola plodnosti zemljišta“, bila je prezentovana od strane Živomira Petrovića, a osnovni akcenti njegovog izlaganja bili su:

  • zakonska regulativa (zakon iz 2007. uredba iz decembra 2009.)
  • metodologija rada: uzorkovanje zemljišta, primena mineralnih đubriva na osnovu preporuka dobijenih od strane savetodavaca, a nakon agrohemijskih analiza.

Prezentacije su propraćene od strane lokalne TV Banat, a prisustvovalo je 30 proizvođača. 

 

 

  

 

dipl. ing. Aleksandar Kremić