Kisela zemljišta

Da li postoji mogućnost popravke kiselih zemljišta?