Uslovi korišćenja

Uslovi i pravila korišćenja portala savetodavne službe AP Vojvodine
 
Internet portal www.polj.savetodavstvo.vojvodina.gov.rs je veb prezentacija u vlasništvu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Korišćenjem ove veb prezentacije i svih servisa koji su dostupni na istom, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) koji su navedeni u daljem tekstu.
 
Vlasništvo nad sadržajem
 
Portal savetodavne službe AP Vojvodine (u daljem tekstu: Portal PSS APV) i njegov celokupan sadržaj uključujući, sav tekst, slike i video materijal (Dalje: sadržaj) su vlasništvo Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad,  pri čemu su sva prava zadržana ukoliko nije naznačeno drugačije. 
 
Dozvoljeno je samo lično korišćenje
 
Portal PSS APV namenjen je isključivo ličnom, nekomercijalnom korišćenju. Nije dozvoljeno korišćenje Portala PSS APV radi prodaje proizvoda ili usluga, ili za povećanje posećenosti vašeg sajta odnosno portala u komercijalne svrhe, kao što je prodaja reklamnog prostora. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim portalima, ili "preslikavanje" (mirror) početne strane portala, niti bilo koje druge strane Portala PSS APV na nekom drugom portalu.
 
Nepoštovanje ovog pravila povlači krivičnu i materijalnu odgovornost.
 
Promene uslova korišćenja
 
Pokrajinski sekretarijat za poljoprvredu, vodoprivredu i šumarstvo zadržava pravo da uslove korišćenja menja s vremena na vreme, bez najave. Vaša je obaveza da posetite ovu stranicu, kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama. Pokrajinski sekretarijat za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo može da promeni ili ukine postojeće servise s vremena na vreme, iz bilo kog razloga, i bez najave, bez odgovornosti prema vama ili bilo kom trećem licu.
 
Odgovornost 
 
Na osnovu rešenja 104-320-7/2012-04-2 od 02.04.2012. stručni tim je odgovoran za administriranje, koordinaciju i unapredjenje rada portala PSS APV, kao i za tačnost, sadržinu i kompletnost sadržaja prikazanih na portalu, osim onih koje se objavljuju u delu gde sami korisnici imaju mogućnost postavljanja pitanja u smislu traženja saveta i preporuka. Taj deo portala je javni i ne može se u svakom trenutku ispratiti njegov sadržaj.
 
Korišćenjem portala prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog učitavanja fajlova i dokumenata na vaš računar.
Ni pod kakvim okolnostima Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo kao ni stručni tim neće biti odgovoran ni jednom korisniku u smislu pravilnog ili nepravilnog korišćenja Portala PSS APV.
 
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo, kao ni stručni tim nisu odgovorni za  funkcionisanje ili prekid rada Portala PSS APV, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju i problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, građanski nemiri, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda i slično.
 
Dostavljeni sadržaj
 
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo polazi od pretpostavke da je dostavljeni sadržaj autorsko delo savetodavca koji šalje sadržaj za objavljivanje na Portalu PSS APV. Prihvatanjem Uslova korišćenja, korisnici su saglasni da administrator uz konsultaciju sa Stručnim timom može dostavljeni sadržaj objaviti na Portalu PSS APV. Dostavljeni sadržaj ulazi u sastav sadržaja čiji je vlasnik Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i stručni tim je na osnovu rešenja 104-320-7/2012-04-2 odgovoran za:
  • kreiranje i usmeravanje razvoja i sadržaja portala i  inkorporiranje  novih ideja i sadržaja
  • da učestvuje u ažuriranju podataka vezanih za savetodavce
  • prati sadržaje koji se prezentuju preko portala PSS APV
  • da uobličava i koriguje tekstove, publikacije i ostale sadržaje koje dostavljaju savetodavci poljoprivrednih stručnih službi, i da ih u odredjenom roku postave na portal PSS APV
  • da odgovara na pitanja poljoprivrednih proizvodjača postavljenih putem foruma, kao i da u situacijama kada nisu u mogućnosti da daju adekvatan odgovor  konsultuju stručna lica i pripreme adekvatne odgovore
  • tačnost i verodostojnost podataka i informacija koje se postavljaju na portal PSS APV.
 
Nije dozvoljeno distribuirati, modifikovati, kopirati, prikazivati, reprodukovati, objavljivati, licencirati, prerađivati , prenositi, prodavati ili na drugi način koristiti sadržaj bez pismene saglasnosti Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
     * Stručni tim zadržava sva prava da proceni dostavljeni sadržaj pre nego što dozvoli njegovo postavljanje na Portal PSS APV ili drugu upotrebu u vezi sa Potalom; 
     * Stručni tim prema svojoj proceni će: 
  • vršiti nadzor dostavljenih sadržaja;
  • tražiti od autora  po potrebi izmenu sadržaja, ako se proceni da nije potpun ili neodgovara činjeničnom stanju ili trenutnoj situaciji u praksi  i postaviti na Portal PSS APV,
  • Takođe stručni tim može ukoliko proceni da materijal ili informacija po sadržaju I činjenicama koje daju ne ispunjava zadate dogovorene kriterijume može  ili odbiti da postavi ili dozvoliti postavljanje bilo kog dostavljenog sadržaja;
  • vršiti nadzor i/ili filtriranje bilo koje od poruka koje se dostavljaju preko Portala PSS APV (uključujući, bez ograničenja, blokiranje ili zamenu psovki ili drugih izraza koji se mogu smatrati štetnim ili uvredljivim); 
Pokrajinski sekretarijat za  poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla proizaći iz korišćenja ili zloupotrebe, od strane bilo kog trećeg lica, informacija koje su dobrovoljno objavljene putem bilo kog dostavljenog sadržaja.
Svaka poljoprivredna stručna služba , odnosno savetodavac su  odgovorni za tačnost informacija koje prosleđuju za postavljanje na Portal PSS APV. 
 
Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica svu odgovornost snosi sam, a Stručni tim nakon prijema obaveštenja o kršenju autorskog prava će ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora. 
 
AKO STE ODLUČILI DA DOSTAVLJANJEM NA PORTAL UČINITE JAVNIM BILO KOJE PODATKE KOJI OMOGUĆAVAJU VAŠU LIČNU IDENTIFIKACIJU, TO RADITE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST. 
 
Razne odredbe
 
Ovi uslovi korišćenja čine ugovor između odgovarajućih strana. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će biti efektivna samo ukoliko su načinjena pismeno od strane ovlašćenih predstavnika Portala PSS APV. 
 
Samim korišćenjem Portala PSS APV pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak na ove uslove od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih pravila u svakom trenutku obaveza je Korisnika. 
 
Potrošačka obaveštenja 
Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim portalom, molimo da postavite pitanje u delu “pisma administratoru”.