SA 79.SAJMA POLJOPRIVREDE: KAKO ZAŠTITI SVOJ PROIZVOD?

       Na 79. Medjunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu predstavio se Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije.
      Agroekološki uslovi naše zemlje, tradicija i umeće u proizvodnji specifičnih proizvoda karakterističnih samo za naše podneblje, samo se preduslov za poljoprivredne proizvođače, mala i srednja preduzeća da sa takvim proizvodima lakše pristupe na tržište, domaće i inostrano. Ukoliko takvi proizvodi imaju obeležje , svoj zaštitni znak, prepoznatljiv dizajn olakšan je ne samo pristup tržištu već i uspešnost u poslovanju, a osigurana je i jedinstvenost na tržištu i zaštita od neovlašćenog kopiranja brenda.


Zavod za intelektualnu svojinu pruža sledeće usluge:
 
  • OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA ČIME SE ŠTITI

Ime porekla - geografski naziv zemlje,regiona ili lokaliteta koji služi da označi proizvod koji odande potiče, čiji su kvalitet i posebna svojstva isključivo ili bitno uslovljena geografskom sredinom, koja obuhvata prirodne i ljudske faktore, i čija se proizvodnja, prerada i priprema u celini odvijaju na određenom ograničenom području

Geografska oznaka –koja identifikuje određenu robu kao robu poreklom sa teritorije određene zemlje , regiona ili loklaiteta sa te teritorije, gde se određeni kvalitet, reputacija ili druge karakteristike robe suštinski mogu pripisati njenom geografskom poreklu.
Postupak zaštite geografskog porekla mogu pokrenuti   fizička lica, udrženja građana, privredne komore , državni organi zainteresovani za zaštitu geografske oznake.
 

  • ŽIG, OSNOVA IDENTITETA PROIZVODA I USLUGA

Žig je pravno zaštićen znak koji služi za obeležavanje i razlikovanje roba i usluga jednog preduzeća od onih koje pripadaju drugim preduzećima. Žig je oruđe za ekskluzivnost i mogućnost da se proizvod bolje plasira na tržištu. Žig se sastoji od slova, reči, brojeva, crteža, oblika, boja, logtipa...
      

  • INDUSTRIJSKI DIZAJN, ZAŠTITA NOVOG IZGLEDA PROIZVODA DIZAJNOM

 
Industrijski dizajn čini proizvod atraktivnim, privlačnim, povećava tržišnu vrednost. Vlasniku obezbeđuje isključivo pravo da spreči umnožavanje i imitaciju od strane trećih lica. To je izgeld proizvoda ili pakovanja i spada u odlučujuće faktore za uspeh nekog proizvoda na tržištu. Da bi bio zaštićen, industrijski dizajn mora biti nov i imati individualni karakter.
 
Zavod za intelektualnu svojinu pruža još niz usluga kao što su zaštita autorskih prava, zaštita pronalazaka (patent), „meki oblici“ intelektualne svojine, poslovne tajne „Know-how“, poverljive informacije i druge važne izvore zananja koji donose vrednost poslovanju.
 
Kontakt adrese Zavoda su
Knjeginje Ljubice 5
11 000 Beograd, 
Republika Srbija
Telefon (centrala) (+381-11) 20-25-800;
Faks: 311-23-77, 2629-483
E-mail kontakt Zavoda:zis@zis.gov.rsinfo.eic@zis.gov.rs
                                                Savetodavac

                                          dipl.ing. Maja Sudimac