PIO 01110 I DOPUNA

Kontaktirao sam ministarstvo i najverovatnije da za preduzetnike neće biti subvencija a dopuna uredbe i pojašnjenje oko iznosa za pojedine inpute za dizel, seme, i đubrivo, još jedno pojašnjenje, pravo na subvencije za mineralno đubrivo od 5000 din. ostvariće se ako se predaju računi u visini od 7500 din po hektaru, a ako iznos bude manji svega 2/3 od iznosa subvencije. Nadam se da će biti još koja dopuna uredbe koja ća nam ići u "KORIST", pa napred naša poljoprivredo i profesionalizam. Totalno sam se razočarao strategijom da nam mladi ostanu na selo (meni je 22 god.) pa i mi konja za trku imamo idemo svi u grad pa na socijalu jer i ona je veća od našeg dohotka.