PSS Sombor - PRIKUPLJANJE AMBALAŽE OD ZAŠTITE BILJA

DodatakVeličina
Image icon 20180614_080528.jpg77.73 KB
Image icon 20170703_081826.jpg78.98 KB

  U savremenom svetu, veoma veliku primenu u prehrambenoj ,  tehnološkoj  i hemijskoj industriji zauzima upotreba plastike kao jedan od vidova ambalaže, a kao takva,iskorišćena ambalaža predstavlja problem ako se pravilno ne odlaže i uklanja. Razvijene države  problem otpada od ambalažne plastike i same plastike rešili su kroz prikupljanje, reciklažu i uništavanje u specijalnim reciklažnim centrima i centrima za uništavanje. U republici Srbiji, a naročito u Vojvodini , veoma je velika  potrošnja sredstava za zaštitu bilja, koja su upravo pakovana u plastičnu ambalažu.

Početkom sezone, i u toku sezone zaštite bilja, svedoci smo da pojedina neodgovorna lica odlažu ili pale ambalažu pored atarskih puteva ili u samom ataru. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja predstavlja potencijalni  rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, ukoliko se ne upravlja sa njime na adek vatan način. Zbog toga postoji zakonska obaveza da: 

 - Poljoprivrednici  nakon upotrebe propisno isperu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja, čuvaju na bezbednom mestu i predaju je operateru.

- Proizvođači i uvoznici sredstava za zaštitu bilja, u saradnji sa ovlašćenim operaterom, organizuju sakupljanje ambalažnog otpada i snose troškove adekvatnog zbrinjavanja, uključujući transport i skladištenje, tretman i odlaganje, odnosno uništavanje ovakvog otpada.

- Nadležni organi izrađuju propise, izdaju dozvole operaterima, prate i kontrolišu  da li se ovim otpadom upravlja na propisan način.

Kako zbrinuti ambalažni otpad od zaštite bilja?

1. Pravilnim trostrukim  ispiranjem ambalaže ili ispiranjem pod pritiskomi ambalaže nakon korišćenja može se ukloniti 99,9% ostataka sredstava za zaštitu.

2. Bezbedno čuvanje ambalažnog otpada nakon ispiranja i sušenja potrebno , je odložiti u plastične vreće i potom smestiti  na suvo mesto bezbedno mesto da je  van domašaja dece.

Kako se preuzima ambalažni otpad?

Za male korisnike, odnosno individualne poljoprivredne proizvođače, svake godine u letnjim mesecima Poljoprivredna Stručna Služba Sombor (PSS) u saradnji sa operaterima i SECPOM  organizuje prikupljanje otpada ambalaže. Po već utvrđenom datumu i satnici koje su predhodno istaknute po Mesnim kancelarijama i svim vidnim mestima u selima opština Sombor, Apatin i Odžaci vrši se prikupljanje ambalažnog otpada u predviđeno vozilo.

Nakon preuzimanja, za propisno zbrinjavanje ovog otpada zaduženi su operateri koji izdaju potvrde o preuzimanju ambalažnog otpada. Ovakva dobijena potvrda, može da bude dokaz da je korisnik sredstava za zaštitu bilja pravilno postupao sa otpadnom ambalažom, kao i da koristi prilikom bilo kakve kontrole ili ispunjenosti uslova za različita sredstva koja obezbeđuje Republika Srbija.

  Nedgovornim zbrinjavanjem i uklanjanjem ambalažnog otpada, prirodi i budućim generacijama ostavljamo veoma veliki problem,  koji će teško rešiti.

Ostavimo u nasledstvo narednim generacijama čistu prirodu jer mi smo deo nje.