POJAVA PEGA NA ŠEĆERNOJ REPI

Na teritoriji koju pokriva PSS Pančevo, registrovane su prve pojedinačne pege prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). U zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, procenat biljaka sa pegama se kreće od 1-13% biljaka (podaci PIS Pančevo).

S´ obzirom na veliku količinu padavina u prethodnim danima, možemo reći da vladaju izuzetno povoljni uslovi za infekciju ovim patogenom.

Savet proizvođačima šećerne repe je da u narednom periodu intenzivnije  obilaze svoje parcele i prate pojavu i brojnost pega radi utvrđivanja epidemiološkog  praga i momenta tretmana (kada se na 50% biljaka registruje makar po jedna pega).

Preporuka je da se hemijski tretman izvodi kombinacijom sistemičnih i kontaktnih fungicida.