Biljni alkaloidini toksini

ALKALOIDNI  TOKSINI  U  BILJKAMA          

 Alkaloidno toksične biljke mogu imati više različitih toksina i do 20 ali 2-3 su u većim količinama.          

Tatula-(Datura stramonijum )cela biljka je otrovna a sadrži alkalide: hiosciamin,atropin i skopolamin.Najvišeih ima u semenu ali i listu. Najčešće je otovna za goveda i konje ali i mlađe kategorije ovaca.                                                                                                                                                                                   

 Bulka-(Papaver rhoasas)sadrži readin prisutan u lišću i čauri.Ova biljka je toksična samo u vreme cvetanja,osušena je manje otrovna.Najčešće obolevaju goveda ređe i ovce.                                                 

   Ljutić-(Ranunkulus acer)toksični su svi delovi biljke u svežem stanju usled prisustva anemola. Sušenjem se on raspada u neotrovna jedinjenja pa u senu ne predstavlja opasnost za domaće životinje.Anemol utiče na kvalitet mleka u ovaca,mleko je crvene boje i gorkog ukusa.                         

Poljski rastavić-(Equisetum arueuse) pored ove u našim krajevima se sreću još neke vrste rastavića koje su još toksičnije od poljskog(močvarni,vodeni,zimski)sadrži više alkaloida:ekvizetin,nikotin,metoksipiridin. Velebilje-(Atropa belladona)jedna je od naših najotrovnijih biljaka,sadrži beladonin,altropin,skopolmin.

Zanovet-(Cytisus nigricans)svi delovi biljke su otrovni,sadrži citizin a najosetljiviji su konji,obolevaju i goveda i ovce.                                                                                                                                                        

Mrazovac-(Colchicum autumnale)svi delovi mrazovca su otrovni,sadrži kolhicin koga najviše ima u semenu ali i cvetu i krtolama.                                                                                                                                 

Kokotinja,zečja lubenica(Aristolochia clemanitis)čitava biljka je otrovna usled prisustva aristolohina.  Prolevak,vodeni troskot(Gratiola)sadrži alkaloide graciolin i gracioligenin,otrovni su nadzemni delovi biljke naročito za goveda i ovce.                                                                                                           

Pijani  ljulj(Lolium temuleutum)uglavnom su u semenu prisutni alkaloidi temulin i temulentin.            

Lupina(Lupinus argenteus)trovanje je posledica toksičnog delovanja qvinolizidina.                               

Trebeljika(Cicuta nirosa)sadrži ciktoksin koji izaziva grčeve i oduzetost nogu.                                                   

Crna bunika-(Hioscamus niger)sadrži 3 alkaloida hiosciamin,skopolamin i atrpin.Cela biljka je otrovna,delovanje toksičnih materija manje je kod goveda i ovaca a ovce je izbegavaju u zelenom stanju jer je neprijatnog mirisa.                                                                                                                                 

Čemerika-(Veratrum album)otrovni su svi delovi biljke a naročito rizom u kom se nalazi veći broj alkaloida:veratralbin,veritramirin,jervin i dr .U slučaju trovanja česta je pojava krvavog proliva.        

Kukuta-(Conium maculatum)cela biljka ima neprijatan miris.Sadrži više alkaloida:konin,konicein,konhidrin a najveća koncentracija im je u plodu.                                                                       

Jedić-(Aconitum consolida)sadrži alkaloid akonitin,jedan je od najjačih otrova,najviše ga ima u korenu.        

Večina otrvnih biljaka je specifičnog ukusa zbog čega ih životinje izbegavaju,međutim nedostatak hrane,suša uslovljavaju da ih životinje konzumiraju što dovodi do hroničnih ili akutnih trovanja.