PSS Kikinda: Drugi tretman u pšenici

Na području delovanje PSS Kikinda usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta, roka setve i sortimenta nalaze u različitim fazama  razvoja: od kasne faze zastavičara (rukavac zastavičara nabubren), različitih faza klasanja (od početka do kraja klasanja), pa do početka cvetanja (45-61 BBCH).

Faza cvetanja pšenice je veoma osetljiva faza na infekciju klasa gljivom koja  prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa (Fusarium graminearum).

Fuzarioza klasa se javlja svake godine u različitom intenzitetu na našem proizvodnom području. U uslovima padavina ili visoke relativne vlažnosti vazduha u vreme cvetanja, ostvaruju se uslovi za infekciju. Ovo je jedno od najdestruktivnijih oboljenja strnih žita. Bolest dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna. Poseban značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

S obzirom da se infekcija ovim patogenom najlakše ostvaruje preko prašnika neophodno je pratiti faze razvoja pšenice. U cilju sprečavanja infekcije i sinteze mikotoksina mere zaštite treba sprovesti na samom početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike nekim od registrovanih fungicida.

Poljorivrednim proizvođačima pšenice preporučujemo da urade tretman fungicidom protiv gljiva iz roda Fusarium koje prouzrokuju palež klasa, kada je usev u početku cvetanja.

            Za zaštitu pšenice od paleži klasa strnih žita preporučujemo sledeće fungicide:

  • Prosaro 250 EC ( a.m. tebukonazol+protiokonazol ) 0,75 - 1 l/ha ili
  • Zamir 400 EW ( a.m. prohloraz+tebukonazol ) 0,75 do 1 l/ha ili
  • Bumper P ( a.m. prohloraz+propikonazol ) 0,75-1 l/ha ili
  • Duett ultra ili Excorta plus ( a.m. epoksikonazol+tiofanat metil ) 0,4-0,6 l/ha ili
  • Osiris ( a.m. epoksikonazol+metkonazol ) 1,5-2,5 l/ha ili
  • Antre plus ( a.m. tebukonazol+tiofanat metil ) 1,5 l/ha ili
  • Artea 330 EC ( a.m. propikonazol+ ciprokonazol )  0,5 l/ha
  • Cello ( a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin ) 1,25 l/ha

Vizuelnim pregledom parcela pod ovsem, ječmom i pšenicom na našem lokalitetu utvrđeno je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Ova štetočina se javlja uglavnom po oazama pa suzbijanje ograničiti na površini gde je prisutna. Koristiti insekticide iz grupe piretroida.

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitu Kikinde je registrovana pojava lisnih vašiju (Aphididae spp.) na listovima pšenice. Prisustvo lisnih vašiju evidentirano je na ivičnim delovima parcele, u pitanju su pojedinačni primerci lisnih vašiju, a kritična brojnost kada se primenjuju mere suzbijanja je 3 - 5 jedinki po biljci na 20 - 30% biljaka. Lisne vaši se hrane na listu sisanjem sokova, biljka slabi i zaostaje u porastu.

savetodavac Živanka Špirić, dipl.ing.