Pregled izbora fungicida u pšenici

 Zaštita strnih žita od bolesti treba da se zasniva na principima  Integralne zaštite bilja (IPM) .  Odluka za tretman znači da su  ispunjeni uslovi: prisustvo patogena, vremenski uslovi za razvoj patogena i fenofaza biljke; osetljivost sorte, plodored, rok setve, adekvatno đubrenje azotom utiču na pojavu bolesti. Praksa je pokazala da ispunjavanjem pragova štetnosti za pojedine bolesti pšenice, hemijski tretman je neizostavan.  Za fuzarioze klasa takođe je važan model prognoze koji predviđa rizik od pojave fuzariuma klasa pšenice . Fungicidni tretmani u pšenici su opravdani kada se ispune navedeni uslovi o čemu se informacija može dobiti redovnim praćenjem portala Prognozno izveštajne službe  www.pisvojvodina.com  

 

            Kada se ispune svi uslovi za tretman važan je izbor preparata prema FRAC-u , kako bi se izbegla pojava rezistentnosti na pojedine aktivne materije. Rezistentnost je nasledna sposobnost štetnog organizma u okviru populacije, da preživi tretman sredstvima za zaštitu bilja koji je pre ove pojave bio efikasan. Takvi organizmi su podložni mutacijama i brzom prilagođavanju.

Da bi se izbegla rezistentnost ne koristiti jednu aktivnu materiju (koristiti preparate sa dve ili tri aktivne materije različitog mehanizma delovanja). Primenjivati preporučene doze preparata. Birati hemijske grupe različitog mehanizma delovanja za naredni tretman.

Tab.1. Pregled najčešće korišćenih fungicida za zaštitu pšenice od bolesti i oznaka prema mehanizmu delovanja je dat u prilogu ovog dokumenta.

 

DodatakVeličina
Datoteka Fungicidi psenica.docx22.43 KB