Održano predavanje ''Proizvodnja voćnih rakija''

12.03.2018. godine  održalo se predavanje u Jasenovu u sali lovačkog doma sa početkom u 10.15 sati i u lovačkom domu u Dupljaji od 13H, sa temom ''proizvodnja voćnih rakija''. Predavanje održao dipl. ing. Čejić Vladimir.

Na predavanju su bile aktuelne i  druge teme iz oblasti poljoprivrede koje su vodili savetodavci iz PSS Agrozavod Vršac

Dipl.ing. Čejić Vladimir