Predavanje u Miletičevu

U sredu 28.02.2018. godine  održano je predavanje u Miletićevu u sali mesne zajednice sa početkom, sa temom ''proizvodnja voćnih rakija''. Predavanje održao dipl. ing. Čejić Vladimir. Prisustvovalo je 12 proizvođača.