PSS Ruma-Održana radionica "Ocenjivanje kvaliteta vina"

DodatakVeličina
Image icon P2140074.JPG711.39 KB
Image icon P2140079.JPG686.28 KB
Image icon P2140085.JPG758.44 KB
Image icon P2140096.JPG730.01 KB
PDF icon Stelanovci Laza.PDF695.28 KB

U Stejanovcima je, u sredu, 14.02.2018. održana radionica

„Ocenjivanje kvaliteta vina“

Cilj radionice je bio upoznavanje proizvođača  sa parametrima za organoleptičko ocenjivanje vina. Organoleptička analiza vina podrazumeva ocenu njegove boje, bistrine, mirisa i ukusa.

Posmatranja i probanja kod organoleptičke analize vrši se na vinima nasutim u čaše.

Čaše za degustaciju moraju biti izrađene od bezbojnog stakla, što manje debljine i bez ikakvih ukrasa.

Kad se vrši organoleptičko ocenjivanje velikog broja različitih vina potrebno je odrediti i provesti redosled njihove degustacije. Vina se degustiraju sledećim redosledom: bela, ružičasta, crna, slatka, desertna, penušava i aromatizovana vina.

Unutar ovako formiranih grupa redosled degustiranja je određen tako da se vina nižih kvalitetnih kategorija degustiraju pre vina viših kvalitetnih kategorija, alkoholno slabija vina pre jačih, a mlađa vina pre starijih.

Svaki od članova komisije samostalno ocenjuje uzorke vina prema redosledu unapred formiranom.

Po završenoj degustaciji izračunavaju se prosečne ocene za sva ocenjivana vina.

Pravilima manifestacija najčešće su predviđene i nagrade za najbolje ocenjena vina, po kategorijama. 

 

PSS Ruma

Lazar Klještanović