PLODNOST POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ U 2017 GODINI

PLODNOST POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  NA TERITORIJI  OPŠTINE MALI IĐOŠ U 2017 GODINI

 

              U ataru opštine Mali Iđoš, na lesnoj zaravani, susreću se ovi tipovi zemljišta:

 

·   Černozem

·   Livadske crnice

·   Ritska crnica

 

              Polazeći od raspoloživih resursa proizvodnje najvažniji privredni potencijal opštine Mali Iđoš je poljoprivredno zemljište, a zajedno sa industrijom, poljoprivreda je nosioc privrednog razvoja Opštine. Od ukupno ostvarenog BDP oko 60 % je ostvareno u poljoprivredi. Poljoprivreda predstavlja jednu od najznačajnijih grana privrede i najveći broj stanovnika opštine bavi se poljoprivredom, kao osnovnom ili dopunskom delatnošću. U ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta najveću zastupljenost imaju oranice i bašte sa učešćem od oko 98,7 %, dok su livade i pašnjaci zastupljeni sa oko 0,6 %, voćnjaci i vinogradi 0,6 %, a ostale površine, trstici i bare 0,1 %.

 

              Najviše oraničnih površina zahvataju ratarske kulture, gde dominira proizvodnja kukuruza na oko 50% površina, dok se pšenica i ječam gaje na oko 25 % ukupnih površina,  suncokret na oko 10%, soja na oko 3% šećerna repa na oko 2% površina. Povrće se gaji na oko 5%, krmno bilje i druge kulture na oko 5%  ukupnih površina oraničnog zemljišta.

 

               Značajan razvojni potencijal je u oblasti poljoprivrede i temelji se na prirodnim resursima, a to je pre svega plodno zemljište.

 

                U akciji kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i upotrebe đubriva na individualnom sektoru je ispitivan sadržaj samo nekih od osnovnih parametara plodnosti zemljišta (sadržaj humusa,  CaCO3, P2O5, K2O, ukupan N, reakcija zemljišta), a uzeto je 185 uzoraka zemljišta sa područja opštine Mali Iđoš.

 

Tabela br. 1  Klasifikacija zemljišta prema pH vrednosti

Reakcija u 1 m KCL

Klasa zemljišta

Br. uzoraka

%

< 4,5

Jako kisela

0

0,0

4,51-5,50

Kisela

0

0,0

5,51-6,50

Slabo kisela

0

0,0

6,51-7,20

Neutralna

0

0,0

7,21-8,20

Slabo alkalna

185

100,0

>8,20

Alkalna

0

0,0

Ukupno

185

100,0

       

Tabela br. 2  Klasifikacija zemljišta prema pH vrednosti

Reakcija u H2O

Klasa zemljišta

Br. uzoraka

%

<4,50

Ekstremno kisela

0

0,0

4,51-5,00

Veoma kisela

0

0,0

5,01-5,50

Jako kisela

0

0,0

5,51-6,00

Srednje kisela

0

0,0

6,01-6,50

Slabo kisela

0

0,0

6,51-7,30

Neutralna

0

0,0

7,31-7,80

Slabo alkalna

137

74,1

7,81-8,40

Srednje alkalna

48

25,9

8,41-9,00

Jako alkalna

0

0,0

>9,00

Veoma alkalna

0

0,0

Ukupno

185

100,0

       

Tabela br. 3  Klasifikacija zemljišta prema sadržaju CaCO3

Sadržaj CaCO3 (%)

Klasa zemljišta

Br. uzoraka

%

0

Beskarbonatno 

0

0,0

0,01-2,00

Slabo karbonatno

0

0,0

2,01-5,00

Srednje karbonatno

34

18,4

5,01-10,00

Karbonatno

128

69,2

>10,01

Jako karbonatno

23

12,4

Ukupno

185

100,0

       

Tabela br. 4  Klasifikacija zemljišta prema obezbeđenosti u humusu

Sadržaj humusa (%)

Klasa zemljišta

Br. uzoraka

%

<1,00

Vrla slabo humozno

0

0,0

1,01-3,00

Slabo humozno

19

10,3

3,01-5,00

Humozno

156

84,3

5,01-10,00

Jako humozno

10

5,4

>10,00

Vrlo jako humozno

0

0,0

Ukupno

185

100,0

 

 

 

 

Tabela br. 5  Klasifikacija zemljišta prema obezbeđenosti u lakopristupačnom fosforu

Sadržaj AL-P2O5 (mg/100 g zem.)

Klasa zemljišta

Br. uzoraka

%

<5,0

Vrlo siromašno

0

0,0

5,01-10,00

Siromašno

0

0,0

10,01-15,00

Srednje

1

0,5

15,01-25,00

Optimalno

54

29,2

25,01-50,00

Visoko

111

60,0

50,01-100,00

Vrlo visok do štetan

19

10,3

>100,00

Toksičan

0

0,0

Ukupmo

185

100,0

       

Tabela br. 6  Klasifikacija zemljišta prema obezbeđenosti u lakopristupačnom kalijumu

Sadržaj AL-K2O (mg/100 g zem.)

Klasa zemljišta

Br. uzoraka

%

<5,0

Vrlo siromašno

0

0,0

5,01-10,00

Siromašno

0

0,0

10,01-15,00

Srednje

8

4,3

15,01-25,00

Optimalno

94

50,8

25,01-50,00

Visoko

72

38,9

50,01-100,00

Vrlo visok do štetan

11

5,9

>100,00

Toksičan

0

0,0

Ukupno

185

100,0

       

Tabela br. 7  Klasifikacija zemljišta prema obezbeđenosti u ukupnom azotu

Sadržaj ukupnog azota (%)

Klasa zemljišta

Br. uzoraka

%

>0,3

Vrlo bogato

7

3,8

0,30-0,20

Bogato

126

68,1

0,20-0,10

Dobro obezbeđeno

52

28,1

0,10-0,06

Srednje obezbeđeno

0

0,0

0,06-0,03

Siromašno

0

0,0

0,03-0,02

Vrlo siromašno

0

0,0

<0,02

Ogr. spos. za gaje.

0

0,0

Ukupno

185

100,0

 

 

               Zemljišta su dominantno slabo alkalne i neutralne reakcije, i pažnju treba posvetiti sprečavanju dalje alkalizacije zemljišta, izborom fiziološki kiselih azotnih đubriva (urea i AN). Sadržaj humusa je dominantno iznad 3 %, ali ga i dalje treba održavati i povećavati zaoravanjem žetvenih ostataka i organskim đubrenjem. Sadržaj pristupačnog fosfora je u odnosu na period 90-ih godina znatno  povećan, a analiza zemljišta omogućava da se racionalizuje njegova primena pogotovo što je evidentiran veliki broj  parcela sa visokim sadržajem na kojima treba da se primeni umereno umanjenje (vraća se 20-30 % manje od iznošenja fosfora biološkim prinosom). Na parcelama sa vrlo visokim do štetnim sadržajem fosfora, ne treba primenjivati fosforna đubriva u periodu od 1-3 godine. Na manjem broju parcela sa vrlo siromašnim i siromašnim sadržajem ovog elementa  potrebno je od veoma povećanog do umerenog povećanog đubrenja fosforom (od 10 do 50 % veće količine fosfora nego što se iznose biološkim prinosom). Sadržaj kalijuma je dominantno u rasponu od optimalnog, do visokog i omogućava značajnu racionalizaciju đubrenja ovim elementom. Kod velikog broja  parcela sa visokim sadržajem kalijuma na kojima treba da se primeni umanjenje (vraća se samo 30-40 % od iznošenja biološkim prinosom). Na parcelama sa vrlo visokim do štetnim sadržajem kalijuma, ne treba primenjivati kalijumova đubriva u periodu od 1-3 godine.

                 Na osnovu svega navedenog a uzimajući u obzir znača poljoprivreda kao nosioca privrednog razvoja opštine Mali Iđoš može se zaključiti da bi ubuduće trebalo više raditi na edukaciji proizvođača o značaju  hemijske analize zemljišta i primene đubriva na osnovu analize i odredbama Sistema kontrole plodnosti zemljišta i racionlane upotrebe đubriva.