Ishrana koza u organskoj proizvodnji

 

 

Način odgoja koza u Srbiji prilično je sličan standardima koje nalažu propisi gajenja i ishrane koza u organskoj proizvodnji. Tako da se ishrana koza uklapa u već postojeće sisteme korišćenja pašnjaka za goveda i ovce. Za razliku od ostalih životinjskih vrsta i zbog kraćeg digestivnog trakta one traže kvalitetnija hraniva. Brža digestija im omogućava konzumiranje veće količine hrane. Specifičnost su i građa usana te imaju sposobnost da biraju kvalitetnije delove biljaka, tako da one više vole brst nego klasičnu ispašu, ali ipak mogu dobro da koriste trave na ispaši. Sam način držanja na paši tokom godine, kozama najviše i odgovara, a odgajivačima pojeftinjuje proizvodnju, tako da danas dosta novih proizvođača se opredeljuju baš za odgoj koza, pre svega što u govedarstvu mora se imati u vlasništvu ili u zakup velika količina zemlje i skupa mehanizacija. Veći su ukupni troškovi ulaganja isam proces proizvodnje je mnogo skuplji, tako da je lakše stići do ekonomske računice u kozarstvu i kao grana u stočarstvu koja će se širiti. U zimskom periodu ishrana koza se zasniva na kvalitetnom senu eventualno silaži, uz dodatak koncentrovanih hraniva (žitarica i proteinskih hraniva). Seno je najčešće osnovno hranivo u zimskom periodu ishrane. Sušeno seno raznih livadskih trava i lucerke je pravo hranivo za koze. Od korenasto-krtolastih hraniva u zimskoj ishrani koza može se koristiti stočna repa, mrkva itd. Preporuka za dnevno davanje ovih hraniva je 1 do 2kg / grlu. Od koncentrovanih hraniva najčešće se koristi kukuruz, pšenica, stočno brašno, lomljeno žito idr. Za razliku od ovaca i goveda koze su osetljivije i mora se voditi računa o zdravstvenoj ispravnosti hraniva, i veoma su izbirljive u pogledu prihvatanja novih hraniva za razliku od ovaca i goveda.

Dipl.ing.Zoran Rajković

Teme: