Kontrola produktivnosti-Kontrola klaničnih karakteristika

Kontrola produktivnosti ili kontrola proizvodnih osobina predstavlja meru zootehničkog rada koja ima suštinski značaj i uticaj ne samo na uspešnost odgoja životinja , već i na ekonomske aspekte proizvodnje kao i na unapredjenje stočarstva.

Kotrola klaničnih karakteristika, najtačnije se utvrđuju na zaklanim životinjama, odnosno na linijama klanja. Od svih domaćih životinja , najrazvijeniji su sistemi ocene klanične vrednosti u svinjarstvu i govedarstvu. Ovo ispitivanje obuhvata :

-         Ispitivanje osobina kvaliteta trupa

-         Ispitivanje osobina kvaliteta mesa i masti

Ispitivanje kvaliteta trupa

Obuhvata utvrđivanje mase i sastava trupa, u koje spadaju procenat mišićnog, koštanog i masnog tkiva, i kvalitet trupova najčešće se procenjuju na osnovu : 1.randmana (predstavlja procentualni odnos mase obrađenog i ohlađenog trupa zaklane životinje  i žive mere grla pred klanje)

2.Konformacije trupa (pokazuje razvijenost onih delova trupa i njegovih delova koji su najznačajniji sa gledišta proizvodnje i kvaliteta mesa)

3.Odnosa pojedinih tkiva (mesa,masti,kostiju) u trupu.ispitivanje osobina kvaliteta trupa, (utvrđuje se disekcijom, a najvažniji pokazatelj je odnod meso:mast.prilikom procene posmatra se mramoriranost mesa, prekrivenost trupoa masnim tkivom, prožetost muskulature masnim tkivom.

Ispitivanje osobina kvaliteta mesa i masti

Pored definicije šta je meso u užem i širem smislu, sa stanovišta iskorišćenja u ishrani, u najvažnije osobine kvaliteta mesa ubrajaju se:

- sposobnost zadržavanja tečnosti

- boja mesa

- struktura mesa

- ph vrednosti mesa

Nedostaci kvaliteta mesa ili mane mesa

U proizvodnji mesa selekcija, odnosno odgajivački cilj usmeren je  na povećanje udela kvalitetnih delova tela, a naročito kvantitet mišićne mase i oblik šunke.

Najpoznatiji nedostaci kvaliteta mesa , prema međunarodni mstandardima mogu se opisati kao:

-         Bledo meko vodnjikavo

-         Tamno, tvrdo i suvo meso

Postoje brojni uzroci lošeg kvaliteta mesa, koji se mogu podeliti na genetske i negenetske faktore.

Pored ovih  uzroka i pokazatelja na klanične vrednosti, puno utiče i transport životinja, koji treba da je što kraći, bez velikih uznemiravanja,  a pre samog transporta treba obezbediti da se životinje odmore, kao i dovoljno hrane i vode.

 

Dipl.ing.Zoran Rajković